Buurtrechten: er zit schot in

 • Het kabinet gaat stappen nemen om te innoveren met democratie. Het kabinet moet nog in 2018 met voorstellen komen om burgers meer ruimte te geven om initiatieven te nemen. De ambitie is om het aantal gemeente dat met right to challenge werkt te verdubbelen. Daarbij starten nog dit jaar 10 experimenten waarbij inwoners de exploitatie en het beheer van vastgoed overnemen. 

  ‘We willen mensen betere mogelijkheden geven om mee te doen in de lokale democratie’, schrijft het ministerie van BZK.  ‘De lokale politiek maakt steeds vaker belangrijke keuzes op het gebied van wonen, zorg, energie en leefomgeving. Het bouwen van aardgasvrije woningen is de eerste nationale proeftuin waarbij inwoners kunnen mee besluiten over hoe dit vorm krijgt in hun wijk. Nog in 2018 starten 10 experimenten waarbij inwoners de exploitatie en het beheer van vastgoed overnemen. We geven meer ruimte voor lokale keuzes en maatwerk in de Gemeentewet en mogelijk ook in aanvullende wet- en regelgeving.’

  Aantal gemeenten dat met right to challenge werkt moet verdubbelen

  Het kabinet heeft de ambitie om het aantal gemeenten dat met right to challenge werkt,te  verdubbelen. Bewoners kunnen met dit recht taken van gemeenten overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan. Het LSA kan gemeenten die voor deze opgave staan overigens helpen. Wij hebben een aanbod om te ondersteunen bij de invoering van het right to challenge. Het  ‘right to challenge’ is in het regeerakkoord opgenomen.  Het kabinet moet nu voor het einde van het jaar in overleg met gemeenten met voorstellen komen.

  Pakket aan buurtrechten

  LSA is als aanjager van Buurtrechten blij dat er werk wordt gemaakt van het geven aan ruimte en zeggenschap voor bewonersinitiatief. Wij pleiten al sinds 2011 voor een pakket aan buurtrechten om bewoners meer zeggenschap te geven, waar het right to challenge en het recht op gebouwen en openbare ruimte onderdelen van zijn.

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >