Buurtrechten en right to challenge in NL

 • De ontwikkelingen gaan nu hard op het gebied van buurtrechten. Buurtrechten zijn een pakket aan rechten waar het LSA al langer voor pleit, rechten die bewoners veel meer zeggenschap geven in hun buurt. Op dit moment wordt the right to challenge in veel lokale Wmo-verordeningen opgenomen. We hebben verzameld wat er waar gebeurt op dit gebied.

  We geven we een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van the right to challenge en buurtrechten van het moment. Binnen de nieuwe Wmo wordt op veel plekken ‘the right to challenge’ vastgelegd, het recht om uit te dagen. Dat is het recht voor bewoners om de gemeente te kunnen uitdagen om (een deel van) de zorg van de Wmo die door de gemeente wordt geleverd, beter uit te voeren dan de gemeente dat doet.

  Het LSA maakt zich al lange tijd sterk voor buurtrechten en is voortdurend in gesprek met actieve bewoners over deze rechten. Wat is er nodig? Wij juichen de ontwikkelingen op dit gebied toe, we houden ze in de gaten en geven ze door! En natuurlijk komen de rechten aan bod op onze Landelijke Bewonersdag: de regie terug op 15 november.

  Verder lezen:

  Hier een pdf met de laatste stand van zaken

 • Meer van onze leden

  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >
  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >
  Huurders Koepel Acantus

  Huurders Koepel Acantus

  Huurderskoepel Acantus vertegenwoordigt de belangen van de 13.000 huishoudens van Woningstichting Acantus in ...

  Lees meer >