Buurthuizen mogen in de harde lockdown open

 • De corona-maatregelen zijn met ingang van 19 december verzwaard. Voor buurt- en dorpshuizen blijft de uitzondering om open te gaan. Dat is vanwege de belangrijke functie om met name kwetsbare buurtbewoners opvang te bieden.

  Voor welke activiteiten geldt de opening?

  Dit verandert in principe niet t.o.v. de maatregelen voor deze verzwaring. Belangrijk om mee te wegen dat de verzwaring van de maatregelen is om het aantal contacten drastisch te beperken. Besturen en beheerders van buurt- en dorpshuizen kunnen nog eens kritisch kijken naar de activiteiten waarvoor zij de uitzondering voor openstelling willen gebruiken.

  Expliciet genoemd zijn functies als georganiseerde jeugdactiviteiten, dagbesteding, de bibliotheekfunctie, georganiseerde dagbesteding en opvang van kwetsbare doelgroepen. Ook georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar zijn buiten tot 17.00 toegestaan met maximaal 50 personen.

  Aantal bezoekers

  Voor plaatsen die conform uitzonderingen open zijn geldt een mondkapjesplicht, een bezoekersnorm in geplaceerde setting van 100% van de 1,5m-capacitieit met een maximum van 50 bezoekers per zelfstandige binnenruimte en bij doorstroomlocaties dat 1 persoon per 5m2 toegelaten kan worden.

  Handreiking

  De overige informatie over de coronapas en ondersteunende horeca uit de handreiking van 30 november 2021 blijft voorlopig van toepassing.  Vooralsnog komt er geen aangepaste versie van deze handreiking, tenzij dat blijkt dat hier behoefte aan is. De informatie voor dit bericht is ontleend aan de brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2021: Maatregelen nav het 134e OMT advies. In overleg met je gemeente of handhavers kun je hiernaar verwijzen.

  Feestdagen

  De verzwaring van de maatregelen is voor iedereen zwaar. Zeker voor mensen met een beperkt sociaal netwerk of een kwetsbaarheid. Geplande activiteiten die sociaal isolement en eenzaamheid tegengaan in de kersttijd kunnen in mogelijk aangepaste vorm dus doorgaan. Dat blijft altijd de afweging van het bestuur of de beheerder.

  Buurthuizen en wijkorganisaties hebben een enorme bijdrage geleverd de afgelopen tijd in het draagbaar maken van de gevolgen van de coronacrisis. Op de website van LSA of van Betrokken Buurten staat een database met berichten over hoe je contact kunt houden in tijden van corona.

   

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  De Eindhovense buurtorganisatie Trompstraat 2a vergadert elke maand met elkaar. Bijvoorbeeld over de kleinschalige ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >