Buurten tegen eenzaamheid

 • Meer dan 3 miljoen volwassen Nederlanders voelen zich af en toe eenzaam, daarvan voelt ruim een miljoen mensen (!) zich erg eenzaam. Wetende dat eenzaamheid gevolgen heeft voor de gezondheid en het zelfbeeld van mensen, is duidelijk te stellen dat dit een groot en urgent probleem is. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt in haar laatste verkenningsonderzoek dat bewonersorganisaties een belangrijke sleutel kunnen zijn in een oplossing tegen eenzaamheid.

  Eenzaamheid spaart niemand: het komt onder alle leeftijden voor, onder arm en rijk, man en vrouw. Al zijn er natuurlijk wel groepen die meer last hebben van flinke eenzaamheid dan andere. Uit onderzoeken komt deze top drie van sterk eenzame mensen naar voren: niet-westerse allochtonen (20%), gescheiden mensen (20%), laagopgeleiden (17%).

  Kwaliteit van leven

  Eenzaamheid heeft gevolgen voor de gezondheid, het welbevinden en de mate waarin mensen meedoen in de samenleving. De vergrijzing, de afbouw van de verzorgingsstaat en de hoge eisen aan de kwaliteit van leven zijn ontwikkelingen die ervoor
  kunnen zorgen dat de kans op eenzaamheid nog groter wordt.

  Wie kunnen helpen het tij te keren? De buurtorganisaties. Althans dit zegt de Raad van Volksgezondheid en Samenleving in hun verkenning ‘De vele kanten van Eenzaamheid’. Ze zeggen dat echt omzien naar elkaar aandacht vraagt en structuur.
  Kleinschalige initiatieven en gemeenschapszin kunnen passende connecties bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. En een aangename leefomgeving kan veel doen om te voorkomen dat mensen zich verlaten of overbodig voelen. Er ligt nog ongebruikt potentieel in buurtinitiatieven.

  Vrijwilligers van morgen

  Het LSA is het daarmee eens. Bewonersnetwerken en -initiatieven zorgen voor sociale bindingen in de buurt. Ze streven naar inclusieve wijken waar iedereen meedoet, zijn of haar talenten kan inzetten, zich thuis voelt en een plek heeft. Bij hen staat niet het probleem van mensen centraal, maar de mensen zelf. En met de juiste aansporing worden de eenzame mensen van nu de vrijwilligers van morgen.

  Onze leden en onze achterban zijn bijna allemaal direct of indirect bezig met het verminderen van eenzaamheid. Maar niet alle initiatieven hebben vanzelfsprekend voldoende kennis en tools om gericht eenzaamheid te bestrijden. Uit een peiling onder onze leden blijkt dat hetgeen zij aanbieden niet altijd gebruikt wordt door de doelgroep die men voor ogen had, en soms is de impact van de initiatieven kleiner dan van te voren was ingeschat. Het kan lastig zijn om te bepalen waar de doelgroep behoefte aan heeft, ook omdat de meeste mensen niet ‘eenzaam’ genoemd willen worden. Eenzaamheid is daarom geen noemer waarop je mensen kunt werven. Sommige initiatieven werken  dan weer boven verwachting goed. De kennis die er op dit gebied is onder bewonersgroepen, kan beter gedeeld worden. Daarin ziet het LSA een rol voor zichzelf.

  Kennis en tools eenzaamheid

  Daarom gaan wij de aankomende tijd extra aandacht besteden aan het thema eenzaamheid. We trappen af met dit artikel, daarna volgt een serie interviews met leden op onze website en een groeiend online kennisdossier Eenzaamheid, vol kennis en tips.

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >