SchakelWijk: Leiden-Noord

 • Een tweedeling dreigt in Leiden-Noord

  Leiden-Noord is steeds meer een wijk met verschillende gezichten: in het westen zijn er in de afgelopen decennia welvarende nieuwbouwbuurten neergezet, terwijl in de noordelijke buurten Hoven en Prinsessenbuurt een bovengemiddeld percentage van de gezinnen in armoede leeft.

  Bewoners van Energie voor Energie zien een gevaarlijke tweedeling ontstaan van rijke, energiezuinige, zelfvoorzienende buurten tegenover arme buurten die hoge kosten houden en afhankelijk blijven van dure leveranciers. Ze willen deze tweedeling bestrijden met projecten die kansen ontwikkelen voor bewoners.

  Wat gaan bewoners doen?

  WIE? / Energie voor Energie – project van Stichting de Leidse Uitdaging. Ze hebben een kleinschalig en bijzondere ontmoetingspunt midden in het park de Tuin van Noord; het Theehuis Noord.

   

  WAT IS HET PLAN? / Met een sterke motivatie om de dreiging van een duurzaamheidskloof te verkleinen zijn de bewoners bij elkaar gekomen om aan de slag te gaan. De komende periode gaan ze de wijk in om onderzoek te doen naar de aanwezige sociale netwerken, sleutelfiguren, belangrijke thema’s en de beleving van de bewoners. Vanuit die kennis willen zij verbindingen gaan leggen en bouwen aan draagvlak. Bijvoorbeeld via georganiseerde ontmoetingen zoals Energy Parties. Of de ontwikkeling van een passend programma voor de jeugd tijdens de jaarlijkse Buurtcamping die in de ‘achtertuin’ van de buurt plaatsvindt.

  WAAROM? / De bewoners zien verschillende oorzaken waardoor vele huishoudens niet kunnen deelnemen aan of profiteren van de energietransitie. Ze dromen van het oprichten van een coöperatie voor collectieve energie- en warmtevoorzieningen waarvan de voordelen zowel financieel en sociaal van aard zijn. Maar voordat dat zover is gaan de bewoners nu eerst onderzoek doen naar wat er leeft in de wijk.

  WAT IS EEN GROTE UITDAGING? / Laaggeletterdheid en Nederlandse taal vormt in sommige buurten een uitdaging die de overdracht van kennis bemoeilijkt. Er wordt gewerkt aan een uitwisseling van kennis en tools tussen buurten die met soortgelijke uitdagingen kampen.

  Dit is de pagina over bewonersgroep Energie voor Energie uit Leiden-Noord. Ze doen mee aan SchakelWijken. SchakelWijken is een programma van LSA waarin we bewonersgroepen ondersteunen in hun ambities voor een duurzame wijk. Een sociale aanpak van de energietransitie staat centraal. Zien hoe het in andere stadswijken gaat? Lees ook wat bewoners in Rotterdam en Amsterdam Nieuw-West voor een plannen hebben.