Wijkraad Patrimoniumbuurt

 • “Wijkraad Patrimoniumbuurt gaat voor een leefbare wijk met veel groen, buren die elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen, genoeg speelgelegenheid voor kinderen en voor bewonersinvloed op het beleid van de gemeente als het gaat om veiligheid, de toekomstige inrichting van de wijk en infrastructuur.”

  Haarlem kent al sinds de jaren ’70 een wijkradenstructuur. Oorspronkelijk was het doel, zoveel  mogelijk wijkbewoners  te betrekken bij de besluitvorming door de gemeenteraad  over de directe leefomgeving, zowel op het gebied van veiligheid, groen, verkeer als infrastructuur, bestemmingsplannen per wijk of stadsdeel etc. In de wandelgangen werd deze functie wel ‘ogen en oren van de wijk’ genoemd.

  Intussen is er een nieuwe ontwikkeling in de stad, gericht op het stimuleren en financieren van allerlei nieuwe bewonersinitiatieven, die daarvoor apart budget kunnen aanvragen, rechtstreeks bij de gemeente. Derhalve is het nu de bedoeling van de wijkraden tot een modernere structuur te komen, waarin genoemde bewonersinitiatieven niet compleet los komen te staan van de al zo lang bestaande structuur, waarin veel ervaringskennis zit als het om de omgang met de gemeente gaat.

  “Wij zijn lid van het LSA, met name vanwege de inspiratie die we krijgen van andere bewonersinitiatieven uit het hele land waar wij lering uit  kunnen trekken, bijvoorbeeld als het om buurtrechten gaat.”

   

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >