Beien

 • In 2014 trok BewonersInitiatief Enschede Noord (Beien) in een verlaten, leegstaand schoolpand. Het pand is sindsdien een bruisend centrum van activiteiten voor en door buurtbewoners.

  Er is veel tijd gestoken in het gebruiksklaar krijgen van het pand en de buitenruimte. En alles is in het werk gesteld om de eerste huurders te huisvesten. Beien heeft een aantal vaste huurders, die vooral partners van het BewonersBedrijf zijn waaronder Power Noord, RIBW en zorggroep MANNA. Uit die huuropbrengsten kunnen de lopende kosten voor het pand worden betaald. Beien staat nu voor de volgende stap, een professionaliseringsslag op bestuurlijk, administratief, logistiek en uitvoerend gebied.

  Beien is ontstaan vanuit een groep mensen die ideeën hadden om iets te doen aan de grote problemen waar de mensheid op dit moment mee kampt zoals het klimaatprobleem en een dreigend tekort aan hulpbronnen en voedsel. Maar dan op een behapbare schaal: lokaal, in de eigen wijk, binnen de eigen invloedssfeer. Beien wil een inspiratieplek zijn en bijvoorbeeld laten zien hoe je duurzaam voedsel kunt verbouwen en verspilling kunt tegengaan. Allereerst aan alle bewoners van Enschede Noord en daarna ook aan de rest van het land. Onder hun logo staat niet voor niets ‘een duurzame, sociale en hechte wijk’.

  Nieuwsgierig? Bekijk dan dit tv-fragment van TV Enschede en beluister dit radiofragment van TV Oost. Beiden zijn gemaakt naar aanleiding van de toekenning van startkapitaal door het LSA in de zomer van 2015.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  Brede School Delfzijl-Noord

  Brede School Delfzijl-Noord

  • Delfzijl

  De gemeente sloot zeven buurthuizen in deze krimpregio, om ze samen te voegen en onder te brengen in één immense ...

  Lees meer >