‘Energietransitie? Begin bij de bewoners’

 • ‘Energietransitie? Begin bij de bewoners’

  Hoe krijg je bewoners zo ver om mee te werken aan de energietransitie? Begin bij de bewoners in de wijk en sluit aan op wat er speelt, in plaats van eerst een plan te maken voor alle wijken. Dat is de boodschap van Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen.

  Het is de tweede energietransitie in één generatie: rond 1970 ging Nederland aan het aardgas, nu moeten alle woningen van het gas af. Dat gaat niet zonder slag of stoot: de weerstand is groot. Veel mensen vinden dat de plannen aan de klimaattafels zijn bekokstoofd, zonder dat ze er iets over te zeggen hebben.

  “De weerstand negeren, is de dood in de pot van de energietransitie.”

  Volgens hoogleraar duurzaam bouwen Anke van Hal tellen alle belangen, ook van de bewoners. ‘De weerstand negeren, is de dood in de pot van de energietransitie. Onderzoek waar de belangen samenvallen, zodat het ook voor bewoners aantrekkelijk wordt om mee te doen.’

  Duurzaamheid en leefbaarheid niet scheiden

  Van Hal schetst in een notendop de aanpak in Toronto, Canada. In die stad is er dankzij de ambitie om te verduurzamen weer aandacht voor de wijk. Vanaf het begin hebben professionals nauw samengewerkt: duurzaamheid en leefbaarheid zijn geen gescheiden werelden. ‘In Toronto kijken ze breder dan energie. Als eerste stap hebben ze een analyse gemaakt van de belangen, wat willen de ?’

  Bewoners hebben hun dromen omgezet in concrete projecten, met steun van het City of Toronto Renewal Program. Op één stond de wens om een moestuin op een balkon aan te leggen. Van Hal: ‘Dat is te regelen. Bewoners gaan duurzaamheid hierdoor zien als iets positiefs. De factor geluk speelt een grote rol.’

  Sluit aan op trots in de wijk

  In Nederland is de druk hoog: in 2021 moeten alle gemeenten een aanpak voor de wijken hebben om alle woningen van het gas af te krijgen. Van Hal pleit juist voor de omgekeerde route: begin bij de bewoners. ‘Als de gemeente bewoners achter de energietransitie wil krijgen, onderzoek dan eerst wat er speelt in de wijk. Sluit aan op de trots in de wijk. Neem die tijd: door te vertragen kan je uiteindelijk versnellen.’

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >