Diversiteit? Ja natuurlijk. Maar hoe?

 • Bouwen aan je community betekent naast werken aan stabiliteit ook, dat je de kring groter maakt, dat je nieuwe mensen betrekt bij je buurt of activiteit. Maar waarom wil je dat eigenlijk en wie zou je dan erbij moeten krijgen? Tijdens de workshop ‘Maak de kring groter’ die ik gaf tijdens de Buurtmakersweek, gingen we daar op in: wat voor soort diversiteit zoek je, wat is inclusie en hoe bereik je dat?

  Door Fenneke van der Deijl

  Geen smalle lens

  Ten eerste is het belangrijk om je kijk op diversiteit breed te houden. Kijk je met een te smalle lens naar diversiteit (bijvoorbeeld alleen naar culturele of etnische achtergrond), dan doe je mensen tekort. En het effect is dat je mensen uitsluit en dat je juist niet inclusief werkt. Dus kijken met een brede blik, betekent diversiteit zien als: iedereen die anders denkt dan ik.

  En waarom denken mensen anders? Omdat ze anders zijn opgevoed, omdat ze de wereld bekijken vanuit een rolstoel, omdat ze zich als homo moeten verhouden tot een hetero-normatieve wereld, omdat ze leiding geven aan een groot bedrijf, omdat ze met pensioen zijn, omdat ze laaggeletterd zijn, omdat ze in het leger hebben gezeten, omdat…. Er zijn eindeloos veel redenen waarom mensen een ander perspectief hebben. Oftewel, diversiteit kun je in allerlei aspecten vinden.

  Wat weet ik van jou?

  Ten tweede, hoe meer je met elkaar gemeen hebt, hoe gemakkelijker het is om met elkaar te communiceren. Dat leidt ertoe, dat mensen met bijvoorbeeld dezelfde onderwijsachtergrond, interesses of geschiedenis elkaar gemakkelijker opzoeken. Maar om de kring uit te breiden, is het juist van belang mensen te vinden die ogenschijnlijk niks met jou gemeen hebben. Die juist een ander een perspectief hebben.

  Op welke manier kan je dan toch goed met elkaar in gesprek komen? Door je te richten op de overeenkomsten. Inhoudelijk kan dat zijn: de kwaliteit van een buurtpark, de verbouwing van een winkelcentrum, het gebrek aan betaalbare woningen in de buurt, etc. Maar op het gebied van persoonlijke identiteit kun je ook vaak gemeenschappelijke zaken vinden. Aan de hand van al die verschillende aspecten van diversiteit, kun je nagaan wat je mogelijk gemeen hebt met een ander. De oefening hieronder geeft je handvatten om dat voor elkaar te krijgen.

  Oefening: Focus op de overeenkomsten

  Neem iemand in gedachte die je graag zou willen betrekken bij jouw buurtinitiatief, iemand die je nog nauwelijks kent.

  Ga met behulp van de ‘dimensies’ hiernaast na hoeveel je al van iemand weet.

  Interne dimensie Gender, etniciteit, seksuele geaardheid, mentale en fysieke mogelijkheden/beperkingen, leeftijd.

  Externe dimensie Locatie, inkomen, persoonlijke gewoontes, hobby’s, religie, onderwijsachtergrond, werkervaring, voorkomen, ouderschap.

  Organisatorische dimensie Functie niveau, werkveld, afdeling, senioriteit, werkplek/locatie.

  Neem nu een goede vriend of vriendin in gedachte en ga na wat je van hem of haar weet. Je ziet dat je bij de goede vriend(in) veel meer kan invullen en dat je waarschijnlijk ook meer gemeen hebt. Bij het uitbreiden van de kring helpt het juist om de overeenkomsten te zoeken bij iemand die je nog niet zo goed kent.

  Dit helpt je bij het interpersoonlijk contact. Maar wat wil je samen met je buurtcollega’s bereiken en hoe pak je dat aan?

  Samen richting bepalen

  Ten derde, pratend over het bereiken van meer diversiteit in een groep of initiatief, kom je vanzelf ook bij vragen over inclusie (inclusief werken betekent grofweg: mogelijk maken dat iedereen kán meedoen).

  Maar soms gaan diversiteit en inclusie niet gemakkelijk samen. Bijvoorbeeld: je wilt zoveel mogelijk mensen uit de buurt bij elkaar brengen om cohesie te versterken. Maar niet iedereen voelt zich thuis bij de manier waarop men kan samenkomen. Een ander voorbeeld: je wilt iedereen een eigen plek geven binnen je activiteit, maar daardoor komen de verschillende mensen juist niet in contact met elkáár.

  Oefening: Bespreek met wat je graag wil bereiken

  Ga in gesprek over de volgende vragen:
  • Welke waarde heeft diversiteit, wat waarderen we in andersdenkenden? Hoe zorgen we ervoor dat hetgeen we waarderen, meer aandacht krijgt? Oftewel: hoe kunnen we zorgen voor een waardering van eigenheid?
  • Welke waarde heeft gemeenschappelijkheid, wat waarderen we in de verbinding met anderen? Hoe zorgen we ervoor dat er meer aandacht is voor het gezamenlijke? Oftewel: hoe kunnen we zorgen voor een hogere verbondenheid?
  • Stel de overkoepelende vraag (gericht op inclusie): Wat hebben verschillende mensen nodig om zich bij ons thuis te voelen?
  • Waarvoor willen we kiezen en waarom? En als we niet kiezen: hoe kunnen we een waardering van eigenheid combineren met een streven naar hogere verbondenheid.

  Nog even ter verduidelijking: Stel je een buurthuis voor waarin allerlei groepen activiteiten voor zichzelf organiseren in verschillende ruimtes. Een groep die samen voetbal kijkt, een groep die kleding naait, een groep die zit te kaarten, een groep die zich bezighoudt met opvoeding, etc. ieder kan zijn eigen ding doen en het buurthuis heeft gezorgd voor een ‘waardering van eigenheid’.

  Maar het kan ook zijn dat het buurthuis zorgt voor ‘hogere verbondenheid’ door veel van die activiteiten gezamenlijk te laten doen. En misschien een gezamenlijke maaltijd te organiseren.

  Doet het buurthuis dit met te veel nadruk (de maaltijd is altijd op woensdag om zes uur en je eet wat de pot schaft zodat we allemaal hetzelfde doen), dan lopen mensen misschien weg omdat ze zich niet thuis voelen. Maar organiseert het buurthuis zo´n maaltijd met oog voor verschillen, dan kan iedereen aanschuiven zonder zich te moeten conformeren aan één (dominante) manier van doen of een enkel soort dieet.

  Doelgerichte diversiteit

  Het vergroten van de kring kan op verschillende manieren en om verschillende redenen. Met bovenstaande tips en de oefeningen maak je een begin met het versterken van het persoonlijke gesprek én met doelgericht vergroten van de kring. Niet zomaar ‘iets met diversiteit’ maar weloverwogen te werk gaan.

  Meer weten?

  Wil je vaker over deze onderwerpen lezen en op de hoogte blijven van LSA-nieuws? Schrijf je dan hieronder in voor de LSA-nieuwsbrief. Wil je een keer met Fenneke van gedachten wisselen, stuur haar dan een berichtje.

   

 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >