Bewonersplatform wijkaanpak van start

 • Op een avond in 1986 kwamen bewoners en opbouwwerkers voor het eerst samen om een platform voor aandachtswijken op te richten. De start van LSA Bewoners. Nu, 35 jaar later, maken we een nieuwe start met een bewonersplatform voor aandachtswijken. We trapten het jaar 2022 af met het samenbrengen van de eerste 12 wijken voor het platform uit heel Nederland.

  Doe mee, sluit aan

  Ben je betrokken bij een bewonersinitiatief dat actief is met wijkaanpak? Sluit je dan ook aan! We willen het netwerk van actieve wijken namelijk verder uitbreiden. Op 25 mei en op 28 september komt het netwerk online weer bij elkaar. De Dag van de Buurt op 19 mei is bij uitstek ook een moment om elkaar te ontmoeten. Wil je een uitnodiging voor deze bijeenkomsten ontvangen? Stuur dan een mailtje naar marieke@lsabewoners.nl

  Wijkaanpak op de agenda

  Gelukkig staat wijkaanpak op de agenda van de nieuwe regering. Des te belangrijker om weer te starten met een overleg van actieve bewoners in deze wijken. Om van elkaar te leren, samen op te trekken en mee te kunnen praten over hoe de aanpak van aandachtswijken het beste georganiseerd kan worden. Natuurlijk denken we ook samen na over hoe bewoners daar een belangrijke (sturende) rol in kunnen spelen.

  Grote betrokkenheid, nog niet altijd positie

  We zijn van start gegaan met 12 wijken die hun kennis en ervaring over wijkaanpak hebben gedeeld. Stuk voor stuk actieve bewoners met veel kennis van hun wijk, ervaring uit eerdere wijkaanpakken en een stevig netwerk van bewoners en professionals in hun eigen wijk. Bij de herstart van de wijkaanpak is nog weinig gesproken over de verdeling van zeggenschap en modellen om regie te voeren over de plannen. Zo hebben initiatieven zorgen over de positie van bewonerscollectieven in de samenwerking met wijkpartners. Er wordt niet altijd een gelijkwaardige positie ervaren. Daarnaast zien initiatieven een verdwijnend vertrouwen in de overheid en instanties. Door weinig continuïteit in gemeentelijk beleid bijvoorbeeld en veel personele wisselingen van ambtenaren.

  Stevige basis, focus kan helpen

  Er zijn al veel projecten, initiatieven, netwerken en samenwerkingsverbanden die werken aan de leefbaarheid van de buurt. Betere samenwerking en een gezamenlijke focus worden genoemd als belangrijke aandachtspunten. Helemaal als de wijkaanpak ook een flinke financiële injectie betekent. Bewoners waarschuwen voor de negatieve effecten die een tijdelijke projectencarrousel teweeg kan brengen en willen toe naar een duurzame aanpak.

  Ook maken veel initiatieven zich zorgen over de effecten van corona op mensen in hun buurt. Activiteiten zijn in de lockdown soms stopgezet en doorstart is niet vanzelfsprekend. Ontmoeting is een belangrijke manier om met elkaar in gesprek te zijn in de wijk, maar juist deze plekken zijn steeds meer aan het verdwijnen.

  Runnen en stutten

  Hoe de wijkaanpak er ook uit gaat zien; er wordt veel gevraagd van actieve bewoners. De uitgangssituatie is in iedere wijk weer anders. Op sommige plekken floreren bewonersnetwerken, op andere moeten ze weer worden aangewakkerd of versterkt. Voor het uitvoeren van de wijkaanpak zijn ook de sterke schouders van nieuwe bewoners nodig die actief worden. Er wordt op dit moment veel gevraagd van actieve bewoners en dit heeft ook zijn weerslag bij de betrokken bewoners die steeds meer overbelast raken. Veel behoefte dus aan blijvend bouwen aan sterke gemeenschappen met meer actieve wijkbewoners

  Het LSA werkt samen met andere landelijke netwerken en kennispartijen in Wijkwijzer, waarmee het bewonersplatform zich ook kan versterken met kennis en netwerken van deze partijen.

  Ben je betrokken bij een bewonersinitiatief dat actief is met wijkaanpak? Sluit je dan ook aan! We willen het netwerk van actieve wijken namelijk verder uitbreiden.
  Op 25 mei en op 28 september komt het netwerk online weer bij elkaar. De Dag van de Buurt op 19 mei is bij uitstek ook een moment om elkaar te ontmoeten. Wil je een uitnodiging voor deze bijeenkomsten ontvangen? Stuur dan een mailtje naar marieke@lsabewoners.nl

   

  Op de hoogte blijven?

  Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws over het platform, wijkaanpak en ander LSA onderwerpen? Laat hieronder je gegevens achter!

  Geen velden gevonden.
 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >