• “Whatever the problem, community is the answer”. Een quote van Margaret Wheatley, maar het zou ook een motto van het LSA kunnen zijn. Onze leden, bewonerscollectieven door het hele land, doorleven dit. Vanuit overheidsperspectief is het echter geen gegeven. Hoe zouden gemeenten bij kunnen dragen aan veerkrachtige gemeenschappen, daar hebben we een verkenning over geschreven.

  Na een periode waarin er vanuit de rijksoverheid weinig aandacht is geweest voor wijken en de gemeenschap, staan de buurt en de wijk ook daar weer op de agenda. Niet in de laatste plaats omdat er op verschillende plekken aan de bel getrokken wordt. Zoals door een 15-tal burgemeesters die zien dat het in hun gemeente in een aantal wijken echt niet goed gaat. Maar ook omdat het besef groeit dat er grote opgaven zijn, zoals in de zorg of in de energietransitie, die alleen op het niveau van de wijk succesvol aangepakt kunnen worden. Uiteraard met een grote rol voor bewoners.

  In een breder programma met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Platform31, Movisie en het LPB verkennen we wat er nodig is om met die hernieuwde aandacht te werken aan veerkrachtige wijken. Een onderdeel daarvan, of misschien zelfs wel de fundering, is een sterke gemeenschap. Ten minste, dat is onze overtuiging. De vraag is alleen; klopt dat eigenlijk ook en wat betekent dat voor de rol van een gemeente en haar medewerkers in het bouwen aan een leefbare en veilige wijk?

  Om die vraag te beantwoorden hebben we twee praktijkgerichte onderzoekers, Astrid Huygen en Kees Fortuin, gevraagd om de beschikbare literatuur over gemeenschappen en Asset Based Community Development (ABCD) in te duiken. Het is vooral een verkenning geworden die ook de analyse niet schuwt. Een verkenning naar wat er bekend is over de opbrengsten van investeren in gemeenschappen, maar ook wat dit betekent voor het werk van gemeenten. Hoe past dit (of misschien ook niet) binnen gemeentelijke processen? En als de gemeenschap van de gemeenschap is, wat heeft de gemeente daar dan te zoeken?

  Deze verkenning is een startpunt om te zoeken naar de mogelijkheden voor gemeenten om de rijkdom van gemeenschappen te koesteren en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Het nodigt uit tot een goed gesprek met collega’s, raadsleden, samenwerkingspartners, bestuurders en bewoners over hoe dat zou kunnen. En  het is een onderbouwing voor beleid en programma’s die investeren in de gemeenschap vanuit het vertrouwen en het bewijs dat dit iets oplevert.

  >>Download hier: ABCD naar veerkrachtige gemeenschappen: Over gemeenschappen, impact en handelingsperspectieven voor gemeenten

  Zoals past in de werktraditie van ABCD, werken we er altijd aan om de kring groter te maken. Zo is deze verkenning tot stand gekomen met kritische en constructieve bijdragen van een groeiende groep van community builders en gebiedsgerichte ambtenaren. Wat ons betreft vormt deze verkenning niet alleen een uitnodiging om in je eigen gemeente het goede gesprek aan te gaan. Maar ook een uitnodiging om met ons, de alsmaar groter worden kring van de Buurtmakers Academie, verder te denken en te doen. Gebruik bijvoorbeeld de verschillende plaatjes die we hebben gemaakt om het gesprek met anderen te voeren. En laat hieronder je gegevens achter als je ook op de hoogte gehouden wilt worden.

   

  Geen velden gevonden.
 • Meer van onze leden

  Delfshaven Coöperatie

  Delfshaven Coöperatie

  • Rotterdam

  De Delfshaven Coöperatie werkt als lijm tussen de voegen in verschillende rollen en in samenwerking met wijkpartners ...

  Lees meer >
  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >