Burgerrecht om gemeente uit te dagen vastgelegd

 • Op 24 april is vastgelegd dat burgers de gemeente kunnen uitdagen om (een deel van) de zorg van de Wmo die door de gemeente wordt geleverd, beter uit te voeren dan de gemeente dat doet. Het werd in de vorm van een amendement voorgelegd aan de Tweede Kamer en unaniem aangenomen. Nog voor de zomer zal  dit door de Eerste Kamer behandeld worden. Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) ziet dit als een belangrijk resultaat in zijn pleidooi voor buurtrechten.

  Door het aangenomen amendement in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen bewoners het recht om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze de zorg in hun buurt beter kunnen verlenen dan de gemeente. Hierdoor kunnen bewoners wijkzorg organiseren en daar ook geld mee te verdienen dat terug kan vloeien in de wijk. Wat het LSA betreft past dat goed in de beweging die gaande is, en door het LSA aangejaagd wordt, van ondernemende bewoners die zelf welzijn organiseren en daarbij steeds losser staan van subsidies en/of overheidsagenda’s.

  Meer rechten en mogelijkheden

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) pleit al lange tijd via buurtrechten voor het recht om mee te bieden op publieke diensten (ook wel het right to challenge genoemd). Nu er steeds meer verantwoordelijkheden bij actieve bewoners komen te liggen in de participatiemaatschappij die dit kabinet voor ogen heeft, vindt het LSA dat daar ook rechten bij horen. Onze jarenlange lobby heeft geleid tot dit amendement van Voortman (GroenLinks) Van Dijk (PvdA). Het feit dat het unaniem aangenomen is, laat zien dat het besef dat bewoners meer rechten en mogelijkheid moeten hebben, in alle politieke partijen is doorgedrongen!

  Volwaardig meebieden

  Bewonersgroepen kunnen met diensten die ze nu soms al aanbieden (dagbesteding in het buurthuis, mantelzorg i.s.m. wijkverpleegkundige, ouderenvervoer, cursussen ter bevordering van een gezonde leefstijl) volwaardig meebieden op onderdelen uit de WMO die onder regie staat van de gemeente.

  Zo kunnen ook de door het LSA gestimuleerde BewonersBedrijven (ondernemingen zonder winstbejag onder leiding van bewoners die erop gericht zijn de buurt economisch en sociaal te verbeteren) makkelijker geld verdienen door gericht zorg aan te bieden in de wijk. Dit zorgt voor betere en kleinschaligere zorg en voor de mogelijkheid voor een bewonersgroep om geld te verdienen.

  Sociale meerwaarde

  Gemeenten zullen in hun beoordeling ook de sociale meerwaarde van bewonersinitiatieven meenemen. Immers, inwoners van een wijk beschikken over kennis over de wijk en over vrijwillige inzet en betrokkenheid van bewoners.

  Het LSA vindt het recht om mee te bieden binnen de WMO een mooi en belangrijk resultaat en maakt zich er sterk voor dat dit burgerrecht op meer overheidsdiensten mogelijk wordt.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >