Wat maakt burgercollectieven sterk(er)?

 • Wie LSA een beetje kent, weet dat we altijd inzetten op een goede positie van bewonersgroepen in het algemeen en initiatief van onderop in het bijzonder. Samenwerkende burgers hadden al een onmisbare rol in lokale gemeenschappen. Die zal alleen maar groter worden nu de landelijke overheid meer en meer verantwoordelijkheden bij gemeentes en gemeenschappen neerlegt.

  Daarom zetten we ons in met zeven mooie maatschappelijke organisaties die zich hard maken voor een betere positie van burgercollectieven. Onze gedachte was heel simpel: als we het allemaal zelf blijven doen en alleen ten strijde trekken, is onze stem niet luid genoeg. En dat is zonde, want we zien ruimte voor dezelfde verbeteringen.

  Dat doen we samen met Cooplink, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Stichting Lokale Fondsen Nederland, MAEX, Nederland Zorgt voor Elkaar, Nationale Coöperatieve Raad en Energie Samen.

  Wat zijn burgercollectieven?
  Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, lokale fondsen, wijkbedrijven, energiecoöperaties, sociale ondernemingen; het zijn allemaal burgercollectieven die maatschappelijke doelen realiseren. Er is meer dat burgercollectieven verbindt dan scheidt. Ze werken aan een duurzame samenleving en streven naar een nieuwe economie. Een economie waarin op zijn minst de basisbehoeften – wonen, energie, zorg en een gezonde duurzame leefomgeving – in democratische, lokale handen zijn.

  Wat maakt burgercollectieven sterk(er)?

  We zien dat burgercollectieven geen concurrenten van elkaar zijn. Kennis hoeft daarom ook niet te worden gekapitaliseerd, maar kan vrij worden gedeeld. Dat doen maatschappelijke organisaties al veel. Wij pleiten voor een kennisplatform dat kennisdeling en ondersteuning van initiatieven organiseert.

  De huidige kapitaalmarkt en overige financieringssystemen zijn onvoldoende toegankelijk. Dat komt onder andere omdat het maatschappelijk rendement onvoldoende meetelt. Maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen zoeken vaak ontwikkelkapitaal. Door ontwikkelkapitaal nationaal te organiseren kunnen alle burgercollectieven deze fase zonder veel risico ontwikkelen.

  Burgercollectieven passen niet in het vakje ‘markt’ of ‘overheid’ en dat vraagt ook juridische innovatie, zodat de wettelijke kaders goed aansluiten bij het sociaal-ondernemende karakter van veel burgercollectieven.

  Daar maken we ons hard voor.

  Wat maakt burgercollectieven uniek?

  Burgercollectieven leveren producten en diensten waarvan het decennialang vanzelfsprekend was dat deze werden geleverd door overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

  Burgercollectieven denken en handelen ondernemend, maar zijn geen bedrijf. Als de markt diensten of producten aanbiedt, wordt economische waarde vaak aan de gemeenschap onttrokken. Burgercollectieven wekken zelf energie op, organiseren vervoer in de buurt of starten een maaltijddienst. Ze vinden het belangrijk dat eventuele winst ten goede komt aan de gemeenschap.

  Burgercollectieven laten bovendien zien dat één middel meerdere doelen kan dienen, zoals energiemaatregelen tegelijk de koopkracht én het klimaat beschermen. Door zulke creatieve oplossingen leveren de burgercollectieven een grote bijdrage aan de realisatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

  Basisbehoeften in lokale handen

  Zo werken burgercollectieven aan een duurzame samenleving en streven ze tegelijkertijd naar een nieuwe economie. Een economie waarin op zijn minst de basisbehoeften – wonen, energie, zorg en een gezonde duurzame leefomgeving – in democratische, lokale handen zijn. Dat gebeurt vaak op de schaal van buurt, wijk of dorp.

  Het mooie is dat mensen weer het gevoel krijgen onderdeel te zijn van een groter geheel.

  Onze plannen lezen? Download het Mission statement hier.

  Zulke artikelen wil ik vaker lezen

  Lees je onze nieuwsbrief al? Je weet dankzij de nieuwsbrief wat bewonersinitiatieven voor elkaar krijgen en je mist geen belangrijke ontwikkelingen. Handig: je krijgt ook bericht als we bijeenkomsten organiseren. We versturen de nieuwsbrief één keer per maand. Klik hier zodat we de nieuwsbrief ook naar jou kunnen sturen.

 • Meer van onze leden

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy is een met, voor en door bewonersinitiatief in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen met bewoners ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden verbindt de bewoners uit de Gildenwijk in Spijkenisse door activiteiten te organiseren ...

  Lees meer >
  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  DAVA is de afkorting van Door Achterveld Voor Achterveld. Deze vereniging van vrijwilligers heeft als doel ervoor ...

  Lees meer >