Breng jouw succesvolle buurtaanpak verder!

 • Deze initiatieven hebben al veel bereikt met hun buurtaanpak en zijn toe aan een volgende stap. Wij denken dat veel actieve bewoners en initiatieven kunnen helpen, om samen met deze buurtaanpakkers, oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken te vergroten. Samen sta je immers sterker!

  Hoe kan jij bijdragen aan deze 6 vraagstukken?

  Beesd voor Elkaar | Beesd

  Om leefbaarheid en cohesie te versterken is verbinding nodig. Beesd voor Elkaar is een lokaal gemeenschapszorgnetwerk waar 39 organisaties en initiatieven in samenwerken. De gezamenlijke ambitie is: samen goede dingen doen voor Beesd. 

  Ik zorg van dat de vele organisaties en initiatieven elkaar vinden, ondersteunen en versterken, zoals bij de BOS-bus (Beesd Op Stap bus).

  Hoe jij kan helpen:
  Ben jij een buurthuis of wijkinitiatief dat wil werken aan regie van het lokale gemeenschapszorgnetwerk? Ga dan met Joanne in gesprek over hoe deze aanpak jouw gemeenschap kan versterken. Mail joanne@beesdvoorelkaar.nl

  Buurtmaaltijden | Utrecht

  We bezorgen gezonde, verpakkingsvrije maaltijden tegen betaling én we bezorgen gratis maaltijden met een voordeurgesprek voor kwetsbare bewoners. 

  We zijn trots dat we met Buurtmaaltijden achter de voordeur komen bij mensen die soms dagenlang niet de deur uit zijn geweest. Inmiddels zijn we meer dan 18.000 maaltijden verder en hebben we van ons burgerinitiatief een sociale onderneming gemaakt!

  Hoe jij kan helpen:
  We zijn op zoek naar kennis en expertise om een methodiekbeschrijving uit te werken en door te ontwikkelen naar een programma. Ben je een initiatief of organisatie die hierbij kan helpen?

  We hebben een kennismakingsbijeenkomst gepland op 15 november 16:00-17:30 via Teams via deze link.  Neem contact op met info@buurtmaaltijden.nlom kennis te maken.

  Sterre & Stad & Studenten | Science Park Utrecht

  Wij willen Utrecht ‘Hartveilig maken’. Dat doen we door AED’s te plaatsen, ervoor te zorgen dat bewoners deze weten te vinden én hoe ze die kunnen gebruiken. 

  We hebben al meerdere wijken in Utrecht Hartveilig gemaakt door AED’s te plaatsen en EHBO cursussen beschikbaar te stellen. We zijn nu aan de slag om Utrecht Science Park met haar studentpopulatie hartveilig te maken.

  Hoe jij kan helpen:
  We willen graag een volgende stap zetten om Science Park Hartveilig te maken. Daarvoor zijn we op zoek naar drie dingen:

  • (co-)financiering voor AED’s.
  • Expertise: partijen die EHBO cursussen kunnen aanbieden.
  • Ervaring: hoe bereiken we de studentenpopulatie goed?

  Kan jij helpen? Mail ons op stad@sterrehijlkema.nl

  Omloop | Middelland Rotterdam

  Gemiddeld gooien we zo’n 500 kg afval per jaar weg. Dat is ontzettend veel en dat kan minder. Dat doen we in de wijk door spullen in OMLOOP te houden door ze te repareren, te ruilen of te delen met je buren. 

  We hebben een wijkfestival georganiseerd waar we onze buurtgenoten op een laagdrempelige manier in contact hebben gebracht met circulariteit.

  Hoe jij kan helpen:

  Heb jij zelf ook een leuk idee of initiatief in de buurt dat zich bezighoudt met circulariteit? Dan komen we graag met jou in contact. We hebben een kennismakingsbijeenkomst gepland op 12 november 16:00-17:30 uur.  Neem contact op en meld je aan via omlopermiddelland@gmail.com

  Kunstpost | Mariahoeve Den Haag

  KunstPost vindt het belangrijk dat iedereen kennis kan maken met en kan genieten van kunst. Kunst verrijkt op vele manieren je leven, zowel door er naar te kijken als ook door het zelf te maken. Dit betekent dat we niet alleen kunst en kunstenaars een podium bieden, maar ook willen wij mensen op een natuurlijke manier in contact brengen met kunst.

  Broedplaatsen zijn groot belang voor wijken. Het zijn plekken waar kunstenaars, makers en sociale initiatieven een community onderhouden van bewoners in de directe omgeving. Daar ontstaat vernieuwing in en eigenheid van de stad.

  Hoe jij kan helpen:
  Graag zou Hubertine met andere eigenaars en beheerders van broedplaatsen én beleidsmakers om tafel gaan zitten om oplossingen te verzinnen voor het behoud van broedplaatsen in de stad. Help je mee? Mail Hubertine dan via info@kunstpost.nl

  Buurtbaanbureau | Spijkerkwartier Arnhem

  We verbinden inwoners met werk en ondernemers in de wijk met als doel om werkzoekenden te verbinden aan een waardevolle baan. 

  Wij zijn trots op de training die we ontwikkeld hebben die helpt bij het ontdekken van je talent.

  Hoe jij kan helpen:
  Hoe gaan wij dit project duurzaam aanpakken en hoe organiseren we het werkgeverschap? Kan jij ons hierbij helpen óf ben jij een vergelijkbaar initiatief met hetzelfde doel? Dan komen we graag met je in contact via roel@buurtbaanbureau.nl  

  Het Brein van de Maatschappij is een initiatief van de Maatschappelijke Alliantie en LSA bewoners om het sociale leervermogen van lokale initiatieven en best persons in Nederland te vergroten.