“Het breder trekken van Right to Challenge is geen overbodige luxe”

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een politiek debat, maar publiceren we de aankomende weken ook interviews met de deelnemende (kandidaat) Kamerleden. Corrie van Brenk van 50PLUS spoort bewoners aan om gehoord te worden en zelf in actie te komen voor veilige en gezonde wijken.

  Wat bent u van plan te doen om wijken veiliger en gezonder te maken?

  “Veiligheid is voor ons een belangrijk punt. Leefbaarheid en welzijn in wijken levert een bijdrage aan de veiligheid in wijken. We  willen bijvoorbeeld meer buurtagenten. Sowieso is het aanpakken van problemen op het niveau van de wijk erg belangrijk voor ons. Buurtzorg en wijkverpleging is zo’n onderwerp. Voor onze doelgroep is eenzaamheidsbestrijding belangrijk. Uiteraard wel met respect voor de eigen keuze van de mensen. Onder 50-plussers zijn  een miljoen mensen eenzaam.

  Veiligheid en gezondheid heeft ook een direct verband met inkomen van mensen, de overheid heeft daar een taak om dit op een goed niveau te houden. Vandaar onze strijd voor gelijke behandeling van werkenden, niet werkenden en niet meer werkenden denk bijvoorbeeld aan  pensioenindexatie.

  We zien dat er mogelijkheden zijn om hieraan te werken. Voorheen waren er veel wijkgebouwen. Door bezuinigingen zijn er een heleboel gesloten. We juichen buurtinitiatieven die werken aan veilige en gezonde wijken erg toe. Woningbouwcorporaties moeten meer ruimte krijgen om bij te dragen aan de sociale aspecten in de wijk.  Volgens ons moet de verhuurdersheffing opgeheven worden. Corporaties moeten meer betrokkenheid bij de wijk krijgen en een sociaal gezicht. Kleine betrokken woningcorporaties hebben de voorkeur. Ook moet er ruimte komen voor woningcorporaties om in de financiering van buurthuizen en ander maatschappelijk vastgoed bij te dragen. Je kunt dat een beetje zien als Social return; inkomsten van huurders kun je besteden aan leefbaarheid van wijken.”

  Vindt u dat er meer rechten voor bewoners en bewonersgroepen vastgelegd moeten worden?

  corrie van Brenk“Zeggenschap vergroten lijkt mij heel erg goed. Bewoners uit de wijk moeten invloed hebben op hun directe omgeving. 50PLUS deinst er niet voor terug om meer richting te geven aan gemeenten hoe zij beleid in moeten vullen. Het Right to challenge zoals dat in de Wmo is opgenomen is een goede ontwikkeling. Het breder trekken van Right to challenge naar andere beleidsterreinen is geen overbodige luxe. Den Haag geeft vaak wat te weinig richting aan gemeenten. We zullen niet schromen om vanuit de Tweede Kamer dingen te stimuleren richting gemeenten. Zeker als er vanuit bewoners goede ideeën komen. Roepen over participatiemaatschappij is één, daadwerkelijk ruimte geven is een tweede.

  Zeggenschap zoals dat bijvoorbeeld vorm krijgt in zorgcoöperaties juich ik erg toe. Wat zou mooier zijn dan de gedachten achter het oude concept van kruisverenigingen opnieuw te introduceren? Gebruikers die afnemen zijn lid, maar ook bewoners die solidair zijn en goede zorg voor de hele wijk belangrijk vinden. Vanuit een goede samenwerking  tussen vrijwilligers en professionals moet je kijken wat mensen zelf kunnen en wat aanvullend nodig is.

  Hierbij kan ondersteuning dichtbij de mensen georganiseerd worden. Dan krijg je de grootste betrokkenheid. Zoals je  ook ziet in de ontwikkeling van wooncoöperaties. Het is, ook voor oudere wijkbewoners, belangrijk om zelf regie te kunnen hebben hoe je kleinschalig met elkaar woont.  Ik zie veel van deze onderwerpen samenkomen in de Bewonersagenda van het LSA. Dat is een document  waar je blij van wordt.

  In Cuba heb ik gezien dat er  veel diensten lokaal georganiseerd worden in de wijk. In wijkhuizen kun je bijvoorbeeld  je bloeddruk laten opnemen, dat heeft een signalerende en preventieve functie. Het is belangrijk om goed samen te werken: professionals en vrijwilligers moeten elkaar vinden wanneer dat nodig is.”

  Begrijpt u dat er actieve bewoners uit de aandachtswijken gedesillusioneerd zijn omdat er naar hun gevoel beloftes gebroken zijn? In 2008 ging het Krachtwijkenbeleid van start met de belofte dit 10 jaar vol te houden, maar vanaf 2011 was er geen Rijksfinanciering meer beschikbaar.

  “Overheid en consistent beleid is bijna een contradictio in terminis. Voor het laatst hebben we het krachtwijkenbeleid van Ella Vogelaar gehad. Dat was snel weer over.  Je moet constateren dat er wijken zijn waar het gewoon minder gaat. Dat moeten we doorzetten en een tandje bijzetten. Veilige, ongezonde wijken daar moet je in investeren. Je moet echt een tijdje volhouden om dat goed te laten komen. Hoe dat betaald moet worden en door wie moeten we nog verder onderzoeken.

  Ons debat heet: Maak je punt! Welk punt wilt u maken naar actieve bewoners uit heel Nederland.

  “Blijf vooral geloven in wat je doet en houdt vol. Actieve bewoners hebben de toekomst. Ga vooral door: pak de gemeenten bij de lurven en zorg dat je gehoord wordt. Zowel landelijk, provinciaal als lokaal.”

  Interessant om verder te lezen:

  Het verkiezingsprogramma van 50PLUS: Omdat ouderen het niet meer pikken! 50PLUS DUS!

  Welke politici interviewden we nog meer?

  Ben je ook benieuwd wat andere politici over deze onderwerpen te zeggen hebben? Bekijk dan deze interviews:

  Carla Dik-Faber – ChristenUnie

  Nicole Temmink – SP

  Grace Tanamal – PvdA

  Matthijs Pontier– Piratenpartij

  Barbara Gardeniers – CDA

  Linda Voortman – GroenLinks

  Arthur Legger – Forum voor Democratie

  Chantal Klaver – GeenPeil

  Dilan Yesilgoz – Zegerius – VVD

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >