Bouwstenen voor de zoektocht naar de WijkBV

 • Op 1 december gaan we Op zoek naar de WijkBV.  De verschillende sessies zijn nu bekend. Een lijst met sterke sessies die bouwstenen op gaan leveren om te kunnen komen tot een WijkBV: een wijk waar bewoners aan het roer staan, waar bewoners door eigenaarschap en zeggenschap zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe hun wijk eruit ziet.

  Wij presenteren de verschillende sessies. Je kunt je trouwens nog inschrijven. Er is al een hele mooie lijst met deelnemers, maar Krachtstation Kanaleneiland biedt nog meer ruimte.

  De werksessies

  Tijdens de werksessies gaan we met elkaar bouwen aan de WijkBV. Elke sessie heeft een soortgelijke opzet: een casus leidt het onderwerp in. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over bouwstenen en hefbomen om de ambities voor de WijkBV waar te maken. Tot slot zullen we met elkaar concrete acties bespreken.

  De inspiratiesessies geven inspiratie uit het buitenland, het is een plek waar je je praktische vragen kunt stellen (wel in het Engels).

  1. Werksessie: Geldstromen in de Wijkbv
  Door Pieter Buisman, geldstromen door de wijk

  De WijkBV is per definitie ondernemend en heeft de maatschappelijke doelstelling als leidraad. Dit betekent dat er een ambitie is om een groot gedeelte van de middelen, het inkomen, zelf te verdienen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de lokale economie onderdeel uitmaakt van het lokale ecosysteem en dat geld ook behouden blijft voor de wijk. Een WijkBV heeft een goed beeld van de private en publieke geldstromen in de wijk en gebruikt en herschikt deze geldstromen zodat ze ten goede komen van de wijk. Pieter van Geldstromen door de Wijk geeft inzicht in de geldstromen die door de wijk lopen, en biedt uitzicht op hoe deze geldstromen beter kunnen worden benut.

  2.  Werksessie: Diensten vanuit de WijkBV
  Door Arno de Vries, wijkcoöperatie Goeie Buurt

  Een WijkBV gaat over dingen doen. Een verschil maken voor mensen in de buurt. Voornamelijk door taken in het publieke domein op te pakken en over te nemen, maar soms ook uit het private domein. Deze dienstverlening gaat dwars door sectoren heen, gebaseerd op wat mensen in de wijk nodig hebben. Leer van de ervaringen van de wijkcoöperatie de Goeie Buurt hoe zij diensten uitvoeren vrijwillig en betaald.

  3. Werksessie: Woningbouw in eigen beheer
  Door Trui Meas, Samenlevingsopbouw Gent

  Woningen bouwen via de Community Land Trust maakt dat er betaalbare huizen voor iedereen gebouwd kunnen worden.  Een CLT is een nieuw woon- en gemeenschapsmodel dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbiedt aan kwetsbare bewoners. Uitgangspunten zijn: scheiding van de grond en woning,  duurzaamheid: hergebruik van subsidies + een sterke band met de gemeenschap en tot slot: een democratische en participatieve organisatie.  In de Gentse wijk Meulestede is een CLT ontwikkeld, Trui Maes vertelt over de ervaringen.

  4. Werksessie: gebiedsontwikkeling van onderop
  Door Paul de Bruijn, initiatiefnemer Coehoorn Centraal

  Arnhem heeft gekozen voor het (gedeeltelijk) loslaten van de regie van de wijkontwikkeling in het oostelijk deel van het Coehoorngebied. Stadsvernieuwing zonder grote plannen van bovenaf, maar gewoon door te doen vanuit de juiste motieven en met de menselijke maat. Samen met toekomstig gebruikers van het gebied en enthousiaste supporters wordt het ‘vrijgeven’ van het gebied voorbereid. Dat gaat in nauw overleg met de gemeente Arnhem. Bewoners en ondernemers worden betrokken bij de invulling van het project. Paul de Bruijn zal vertellen hoe het project tot stand is gekomen en wat de kracht is van onderop.

  5. Inspiratiesessie: Diseconomies of Scale – de mythe van schaalgrootte  (Engels)
  Door Steve Clare, voormalig ‘deputy chief executive’ van Locality

  Hoe groter de productie of contracten, hoe efficiënter en effectiever we werken. Dat is wat er vaak gezegd wordt en dat zie je onder meer terug in contracten voor diensten, die worden vaak stadsbreed of zelfs nog groter aanbesteed. Maar is die aanname eigenlijk wel terecht? Het blijkt namelijk ook dat de grootschalige dienstverlening vaak zo ver van mensen afstaat dat het niet meer toegespitst is op de specifieke behoeften van mensen. Juist dat levert gebrek aan efficiency en effectiviteit op en is daardoor in veel gevallen veel duurder. Een goed argument om diensten vooral zo lokaal mogelijk te organiseren.

  6. Inspiratiesessie: Het reilen en zeilen van een Community Trust (Q&A) (Engels)
  Door Elaine Morrison, Chief Executive van de Gigha Heritage Trust

  Bewoners zijn de eigenaren van het Schotse eiland Gigha. Hoe werkt dat nou, als bewoners een eiland runnen. Elaine vertelt over alle aspecten. Van het verdienmodel tot het samen leven en werken. Hoe zorg je voor toekomstbestendigheid, dat er voor alle generaties een plek is. Dit is het moment om Elaine te bestoken met vragen en met meer detail in te gaan op hoe ze op Gigha het eiland runnen.

  7. Werksessie: Bezit als belangrijke pijler
  Door Nathan Rozema, Labyrinth

  Er zijn meerdere redenen waarom de WijkBV assets (denk aan gebouwen, publieke ruimte, infrastructuur en voorzieningen) in eigendom zou moeten hebben. Bijvoorbeeld omdat publieke goederen publiek toegankelijk moeten zijn voor de wijk. En omdat de wijk zeggenschap moet hebben  wat ermee gebeurt. Dit zorgt ervoor dat de assets beter aansluiten bij de behoeften van mensen in de wijk. Het Krachtstation in Utrecht is een groot gebouw, beschikbaar voor de wijk. Hoe hebben de initiatiefnemers dit gebouw verworven en wat komt daar allemaal bij kijken?

  8. Werksessie: Het runnen van de WijkBV (eigenaarschap bij bewoners)
  Door Milja Kruijt, Delfshaven Coöperatie

  De WijkBV vraagt om nieuwe vormen van (samen)sturing. De naam zegt het al; de wijk is bepalend. Het gaat om nieuwe vormen van publiek-private samenwerking. Het organisatiemodel doet recht aan en zoekt aansluiting bij ontwikkelingen in de wijk en de gemeenschap. Het vraagt nieuwe organisatievormen en modellen van governance om de netwerkidentiteit van de lokale gemeenschap vorm te geven. Bij de Delfshaven-coöperatie proberen ze op een vernieuwende manier samen te werken en zo een bijzondere ontwikkeling in de wijk op gang te brengen.

  9. Werksessie: Community building
  Door Joop Hofman, Rode Wouw

  De WijkBV gaat over relaties, verbindingen, kansen en assets. Community building is de methode die bijdraagt aan een sterke en veerkrachtige gemeenschap. Het overkoepelende doel van Asset Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt door sociale relaties tot stand te brengen en capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren. Joop Hofman vertelt over de kracht van deze methode en de bijdrage die het kan leveren aan een WijkBV.

  Tot ziens op 1 december!

   

  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Geldstromen door de Wijk, LSAbewoners en Labyrinth Onderzoek en Advies 

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >