• Bijeenkomst

Samenwerken met energiecollectieven, het nieuwe normaal in de energietransitie

 • 26 september | 14:00 - 17:00
 • De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30, 3814 RD Amersfoort

In Nederland zijn veel bewonerscollectieven die een rol pakken in de energietransitie. Ze maken zelf plannen voor hun buurt, organiseren klusdiensten, inloopspreekuren, collectieve opwekprojecten of werken aan een warmtesysteem in eigendom. Een goede samenwerking met gemeente is daarin nodig. Maar, nog lang niet altijd de standaard. Nog te vaak wordt er naar de markt gekeken voor oplossingen in de energietransitie voor buurten en wijken. Wij willen werken aan een nieuw normaal waarin samenwerken tussen gemeenten en energiecollectieven de standaard is. (En niet langer een uitzondering)

Beleid voor samenwerking

Gelukkig bestaat er al beleid dat voor deze samenwerking gemaakt is. Speciaal voor bewonersinitiatieven en gemeenten die willen werken aan dit Nieuwe Normaal, organiseren wij samen met Energie Samen deze bijeenkomst op 26 september. Tijdens de bijeenkomst laten we zien op welke manier verschillende beleidsinstrumenten bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie.

Sprekers

Deze experts komen hun kennis delen:

 • Ines Balkema
  Procesmanager Right 2 Challenge en Right 2 Coöperate bij Gemeente Rotterdam
 • Karolina Pill
  Senior Jurist Warmtetransitie van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW)
 • Stefan van Tongeren
  Directeur Energie Samen Rivierenland

Vier instrumenten:

Tijdens de bijeenkomsten besteden we aandacht aan vier verschillende instrumenten. We leggen niet alleen uit hoe ze helpen in de energietransitie. Ook ervaringen met de verschillende instrumenten komen aan bod.

 • Dienst Algemeen Economisch Belang: Activiteiten in het algemeen belang mogen overheden beleggen bij een onderneming. De overheid mag de onderneming daarna compenseren voor het uitvoeren van de dienst.
 • Algemene aanbestedings- en staatsteunregels: Al jouw vragen over aan welke wet- en regelgeving de overheid moet voldoen bij het komen tot een goed samenwerkingsmodel met bewonersinitiatieven.
 • Right to Challenge: Een bewonersinitiatief heeft het recht om de gemeente uit te dagen om een gemeentelijke taak over te nemen.
 • Opgroeiruimte: De ruimte voor bewonersinitiatieven om in fasen op te groeien tot een professionele energiecoöperatie of bewonersbedrijf en een warmteschap te vormen. Een energiegemeenschap voor warmte, gebaseerd op EU richtlijnen.

 

LET OP; De interesse voor deze bijeenkomst is zo groot dat aanmelden helaas niet meer mogelijk is. De zaal zit vol!

Anita en Annerike

Lokale initiatieven passeren is het domste wat je kunt doen

“Haast is de moeder van mislukking”, zei de Griekse historicus en wereldreiziger Herodotus. Haast dreigt nu het democratische fundament onder de energietransitie weg te slaan. De overheid wil meters maken, maar daardoor wordt de kracht, continuïteit en ervaring van lokale initiatieven over het hoofd gezien. Waardevolle netwerken verdwijnen en maken plaats voor commercieel gemotiveerde pop-up engagement en one-size-fits-all-oplossingen.

Voorzitter van LSA bewoners Anita Keita en projectleider Annerike Hekman schreven hier onlangs een opiniestuk over dat ook verscheen in Trouw.

Lees het opiniestuk