• Bijeenkomst

Juridische spreekuren: Lokaal samenwerken in de warmtetransitie

  • 25 juni 19.30 / 27 juni 10.00
  • Online

Bewoners zijn de sleutel tot een succesvolle warmtetransitie. Nieuwe manieren van samenwerken tussen gemeenten en bewonerscollectieven op financieel-juridisch gebied moeten daarom de standaard worden: ‘het nieuwe normaal’. Op 23 april organiseerden wij samen met Energie Samen de goed bezochte kennissessie “Het nieuwe Normaal” in Amersfoort. Dit ging over beleidsinstrumenten en -regels voor samenwerking in de warmte- en energietransitie. Er waren zoveel vragen als vervolg hierop organiseren we twee online juridische spreekuren.

Online juridische spreekuren

Samenwerking is een continue ontwikkeling en brengt steeds nieuwe vragen. Het vraagt meer dan een eenmalige bijeenkomst om dat nieuwe normaal tot stand te brengen. Daarom organiseren we online spreekuren op dinsdag 25 juni (avond) en donderdag 27 juni (ochtend) speciaal voor bewonerscollectieven en gemeenten die willen samenwerken in de warmtetransitie. In deze spreekuren gaan we onder andere dieper in op de vragen die bij de kennissessie gesteld werden. Beide spreekuren zullen daarom een andere invalshoek krijgen. Begin juni informeren we verder.

Wanneer?

Dinsdagavond 25 juni: 19.30-21.00
Donderdagochtend 27 juni: 10.00-11.30

De uitkomsten van de kennissessie en van de online spreekuren worden verwerkt in de bestaande kennispagina’s van de Energie Samen Academie en op de website van LSA bewoners.

Aanmelden

Meld je alvast aan voor één of beide spreekuren. Dat kan via een mailtje aan Mirjam@lsabewoners.nl.