• Bijeenkomst

Een wereld van ondernemende gemeenschappen 

  • 12 juni
  • Utrecht - Huis van Actief Burgerschap

Er gebeurt ontzettend veel in de actieve gemeenschappen van ons land. Van het werken aan betere zorg tot het creëren van werkgelegenheid. Ondernemende bewoners verenigen zich, zetten samen de schouders eronder en bieden oplossingen voor de grote vraagstukken van onze samenleving. Ze laten zien hoe een wereld met burgerkracht en gemeenschapszin eruitziet: niet van bovenaf georganiseerd, maar horizontaal, op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap.

Ga met ons mee op reis en laat je inspireren!

Op 12 juni nodigen we je uit in ‘het clubhuis’ van gemeenschappen: het splinternieuwe Huis van Actief Burgerschap. Teun Gautier en Floor Ziegler delen daar de inzichten van hun reis langs gemeenschappen door heel Nederland die zij vastlegden in het boek Een wereld van gemeenschappen. Drie bewonersinitiatieven, die het ondernemende sterk in hun DNA hebben, vertellen hoe zij ondernemen waarbij de winst terugvloeit in de wijk. Hoe draag je als ondernemend initiatief bij aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk? Hoe bouw je een stevig verdienmodel? En hoe zorgen we er samen voor dat ondernemende initiatieven standaard als gelijkwaardige partner worden gezien door maatschappelijke en publieke organisaties?

Deelsessies: drie inspirerende bewonersbedrijven

De volgende drie bewonersbedrijven vertellen op welke wijze zij ondernemen met en voor de gemeenschap:

Warm Heeg is een bewonersinitiatief dat zorgdraagt voor de warmtevoorziening van het Friese dorp Heeg. Het collectief is eigenaar van het warmtenet. Daarmee kunnen ze ervoor zorgen dat energie haalbaar en betaalbaar is voor alle bewoners. De energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen, waaronder met thermische energiewinning uit het Hegermeer. De deelnemende bewoners hebben volledige zeggenschap over de collectieve warmtevoorziening en hebben invloed op belangrijke beslissingen van het warmtebedrijf, bijvoorbeeld op het prijs-en investeringsbeleid.

Zandbewoners is een actieve gemeenschap uit Den Bosch die zich richt op sociale cohesie en buurtontwikkeling. Ze organiseren diverse activiteiten en projecten, zoals buurttuinen, culturele evenementen en sportactiviteiten, om de bewoners met elkaar te verbinden en de leefbaarheid te verbeteren. De inkomsten uit hun evenementen en projecten worden gebruikt om nieuwe initiatieven te starten en bestaande activiteiten verder te ontwikkelen, wat bijdraagt aan een dynamische en levendige buurt. In 2023 deden zij een succesvolle Right to Challenge, waarmee ze een tweejarige opdracht binnenhaalde voor de bewonersparticipatie rondom de vele veranderingen in de openbare ruimte die gaan plaatsvinden.

NuDe Toekomst uit Wageningen is een vooruitstrevend bewonersbedrijf dat zich inzet voor circulaire economie en duurzaamheid. Ze hebben een lokaal circulair centrum opgezet waar bewoners terecht kunnen voor reparaties, hergebruik en recycling van diverse materialen. Daarnaast organiseren ze workshops en educatieve programma’s om bewustwording en kennis over duurzaamheid te vergroten. De opbrengsten uit hun activiteiten worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame projecten en innovaties, zoals de aanleg van een wijkmoestuin en de ontwikkeling van een deelplatform voor gereedschappen en andere goederen. NuDe Toekomst werkt aan een sterke lokale economie waarbij de bewoners centraal staan.

Voor wie?

Ben je startend initiatiefnemer en op zoek naar inspiratie? Ben je al een tijdje bezig en op zoek naar goede voorbeelden van verdienmodellen met de buurt? Of ben je stakeholder en zoek je handelingsperspectief om structureel samen te werken met bewonersinitiatieven? Kom dan 12 juni naar Utrecht en laat je inspireren!

Praktische informatie

Wanneer: 12 juni van 15:00 tot 17:00
Waar: Huis van Actief Burgerschap – Neude 11, 3512AE Utrecht
Kosten: Gratis

Aanmelden kan via deze link. Let op: als je je inschrijft rekenen we op je op komst. Toch verhinderd? Mail jorien@social-enterprise.nl om je af te melden.