• Bijeenkomst

Community of practice: Energiegemeenschap op wijkniveau

  • 10 oktober, 7 en 28 november | 13:00 - 17:00
  • Dordrecht, Rotterdam en Deventer

Heb jij al eens het woord energiegemeenschap gehoord? We zien steeds meer buurtcollectieven die zich organiseren rond het thema energie. Samen met de wijk ontwikkelen ze lokale diensten die bijdragen aan een sociale en inclusieve energietransitie. Denk aan klusdiensten, energiespreekuren of businessmodellen om samen energie op te wekken, te delen of te verkopen. Doen jullie dit ook? Lees dan verder. We hebben een interessant programma voor jullie. We gaan in een ‘Community of Practice’, met een groep bewonersinitiatieven in de praktijk leren hoe je een energiegemeenschap opzet en laat groeien.

Community of Practice: Energiegemeenschap op wijkniveau

Een aantal juridische ontwikkelingen op Europees en rijksniveau stimuleren de rol van ondernemende bewonersinitiatieven in de energietransitie.Met een mooi woord noemen ze dat “energiegemeenschappen”. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe zorg je ervoor dat energiegemeenschappen ook daadwerkelijk van de gemeenschap worden/blijven? Hoe kunnen ze helpen de energievoorziening democratischer te maken? En wat zijn de essentiële bouwstenen voor bewonerscollectieven om, zo’n langdurige relatie met de wijk aan te gaan? Met deze vragen willen we in deze community of practice, die TransitieReizen organiseert samen met LSA bewoners, aan de slag.
Aan het eind van de Commmunity of Practice heb je inzicht in de bouwstenen die je nodig hebt, hoe je de juiste randvoorwaarden creëert, hoe je zorgt voor verbinding in de wijk met bewoners en partners en weet je wat er nodig is om als energiegemeenschap op wijkniveau te kunnen groeien.

Dit is echt wat voor jou

  • Als jullie toe zijn aan de volgende stap met je initiatief.
  • Als jullie willen dat jullie initiatief een structurele voorziening wordt in de wijk of dorp.
  • Als jullie partnerschap, co creatie, ondersteuning en financiering vanuit bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op gang willen brengen.
  • Als jullie behoefte hebben aan sociaal-ondernemende bouwstenen voor een valuecase en businesscase.
  • Als je de verhalen wil horen van initiatieven die in dezelfde fase verkeren.
  • Als jullie werken vanuit de waarden inclusiviteit, duurzaamheid en sociaal.

Zeg je ja tegen 1 of meerdere van bovenstaande punten? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen.

Deelname is gratis

Aanmelden kan tot 2 oktober. Deelname is gratis maar daar tegenover staat wel een serieus commitment; met twee personen van je bewonerscollectief deelnemen aan alle drie de sessies zodat we als community samen stappen kunnen zetten. De sessies gaan plaatsvinden op dinsdagmiddag 10 oktober, 7 november en 28 november. Zie het programma hieronder.

Programma Community of Practice

Het programma van de Community of Practice bestaat uit 3 bijeenkomsten en tussendoor een thuisopdracht. De locatie is telkens anders, bij een deelnemend bewonerscollectief.

Bijeenkomst 1: Bouwstenen en dilemma’s
Dinsdagmiddag 10 oktober, Dordrecht
Wat ga je leren: Wat is een energiegemeenschap precies en welke bouwstenen heb je ervoor nodig? Ook gaan we het hebben over de waarde van een energiegemeenschap voor de buurt. En bespreken we de belangrijkste dilemma’s en taaie vragen.
Opbrengst: Je krijgt een verslag van deze eerste COP in de vorm van een infographic waarin we de bouwstenen, waarde en definitie van de energiegemeenschap op wijkniveau verbeelden en verwoorden.

Bijeenkomst 2: De valuecase en instrumenten
Dinsdagmiddag 7 november, Deventer
Wat ga je leren: Hoe kan je de waarde van de energiegemeenschap goed verwoorden zodat stakeholders en partners achter het initiatief staan. Dat er samengewerkt kan worden om de energiegemeenschap te laten groeien. Alle deelnemers schrijven aan een eigen zogenaamde valuecase.
Opbrengst: We verwerken de opbrengst van deze bijeenkomst tot een kleine, praktische toolkit die voortkomt uit de vragen van de deelnemende initiatieven.

Bijeenkomst 3: Verdieping op valuecase en organisatie
Dinsdagmiddag 28 november, Rotterdam
Wat ga je leren: Deze laatste sessie gaat over de organisatorische vraagstukken die horen bij een energiegemeenschap. De governance van je collectief. Wie doet wat? Hoe kan je als organisatie inspelen op beleid en kansen?
Opbrengst: Je krijgt een verslag met kernpunten op basis van de bevindingen uit de drie bijeenkomsten. We onderzoeken een wenselijk vervolg.

Aanmelden

We verwachten dat alle deelnemende initiatieven met 2 personen deelnemen.