Bewonersbudgetten: het vouchersysteem werkt!

 • Mits bewoners goede ondersteuning krijgen is het door het LSA ontwikkelde vouchersysteem toegankelijk en democratisch en stimuleert het de empowerment van bewoners.

  Dit blijkt uit het onderzoeksrapport `Bewonersparticipatie via vouchers: democratisch en activerend?` dat in opdracht van het ministerie van WWI is verricht naar de werking van het vouchersysteem bij de besteding van bewonersbudgetten. Op maandag 16 november, presenteerde bijzonder hoogleraar Evelien Tonkens van de Universiteit van Amsterdam dit in Eindhoven.

  Doorgaan

  Minister Eberhard van der Laan kreeg het eerste exemplaar van het onderzoek uitgereikt. Hij concludeerde dat het vouchersysteem goed werkt en hij zei dat hiermee doorgegaan moet worden. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat het vouchersysteem, mits bewoners goede ondersteuning kunnen krijgen, beter toegankelijk is, democratischer is en empowerment van bewoners stimuleert. Bovendien blijkt dat deze manier van werken veel enthousiasme bij bewoners losmaakt en dat op deze manier mensen actief worden die niet eerder iets in de wijk deden.

  Aandringen

  Tot nu toe gebruiken 14 van de 31 gemeenten het vouchersysteem, waarvan er 8 gemeenten de bewoners echt laten beslissen. De andere 17 gebruiken een eigen systeem. Nu blijkt dat het vouchersysteem als het goed wordt uitgevoerd aan de verwachtingen voldoet, hopen wij dat de gemeenten die een eigen systeem hanteren dit zullen heroverwegen, vooral die gemeenten die bewoners niet over de verdeling van het geld laten beslissen. Wij zullen aan de bewoners van die steden, en aan minister Van der Laan vragen er bij die gemeenten op aan te dringen deze heroverweging te maken. Het gaat immers om geld van het Rijk dat er op initiatief van de Tweede Kamer is gekomen.

  Verder lezen:

  Het onderzoek is hier te downloaden.

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Kracht van Zuilen

  Kracht van Zuilen

  Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >
  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >