Bewoners maken Agenda: ‘De spelregels moeten veranderen!’

 • Bewoners willen meer ruimte en minder tegenwerking, zo blijkt uit de BewonersAgenda Stad.  Deze groeiagenda wordt gemaakt door actieve bewoners als reactie op de Agenda Stad die het Rijk in het leven heeft geroepen. Uit de input van honderden vrijwilligers blijkt dat het bewonersinitiatief vraagt om schaalverkleining, regelverandering en ruimte. De eerste versie van de BewonersAgenda Stad is door actieve bewoners uit stadswijken, verenigd in het LSA, gepresenteerd aan minister Plasterk.

  foto bewoners voorop in Agenda Stad“Een open , transparante gemeente die ons laat zien waaraan ze het geld opmaakt en waar nog ruimte zit!” “De mogelijkheid hebben om volwaardig mee te doen met een aanbesteding, bijvoorbeeld op ouderenvervoer.”  Het LSA vraagt actieve bewoners al geruime tijd wat zij nodig hebben om hun initiatieven en projecten effectiever en met meer plezier uit te voeren. Met die input is een aanzet tot de BewonersAgenda gemaakt.  Die Agenda groeit door. Iedereen met hart voor zijn wijk wordt opgeroepen om mee te doen.

  Actueler en innovatiever

  Actieve bewoners nemen veel initiatieven in wijken. Of het nu gaat om ouderenvervoer, een BewonersBedrijf, een zorgcoöperatie of taalles: bewonersinitiatieven zijn altijd bottom-up en lokaal ingestoken, bepalen hun eigen tempo en zijn echt van de mensen. Dus nu minister Plasterk in de Agenda Stad oproept tot samenwerking om te komen tot het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden, wil het LSA dat er ook echt geluisterd wordt naar de actieve bewoners die met deze initiatieven steden sterker en mooier maken.

  ‘Weg met onnodig tijdrovende procedures’

  Van bewonersparticipatie naar overheidsparticipatie: actieve bewoners zeggen  ervoor te willen gaan, maar hebben daarvoor ruimte en mogelijkheden nodig. Nu de rollen veranderen, moeten de spelregels mee veranderen. Actieve bewoners vertellen dat ze tegenwerking ondervinden. Ze hebben te maken met onnodig tijdrovende en gecompliceerde procedures, en met overheidsorganen, instanties en instellingen die hun eigen belangen verdedigen.

  Eerste versie van de groeiende BewonersAgenda Stad

  Actieve bewoners willen erkenning en waardering voor de belangrijke rol die zij in steden spelen en dagen iedereen uit :

  1. 141115_089_LBD2014_LRDe relatie tussen de overheid en het maatschappelijk initiatief te herdefiniëren om daarna samen de zoektocht aan te gaan naar het gewenste niveau van voorzieningen in een wijk of buurt. De belevenis van kwaliteit is geen formaliteit en is niet af te vinken.
  2. Altijd uit te gaan van de ‘Local by default’-principes; zoek samen naar de gewenste schaal. En verschil mag! Een wijk in een krimpgebied heeft andere noden dan een wijk in de hoofdstad.
  3. Nieuwe wet- en regelgeving zo te formuleren dat er ruimte is voor maatschappelijk initiatief. Zorg dat er mogelijkheden zijn voor initiatieven voor bewonersgroepen, onder meer door hen de mogelijkheid te geven mee te doen met een aanbesteding (RtC) en mee te beslissen over de voorwaarden van gunningen en aanbestedingen.
  4. Tot een open, transparante, toegankelijke overheid te komen. Maak op alle niveau ’s inzichtelijk hoe publiek geld wordt besteed en waar de ruimte zit.
  5. Maatschappelijk initiatief de beschikking te geven over vastgoed. Dit is essentieel, want vastgoed is voor maatschappelijk initiatief zowel verdienmodel als ontmoetingsplek als een herkenbare basis.
  6. Ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan een open lerende samenleving. Gedeelde kennis en vaardigheden zijn, ook voor actieve bewoners, de sleutel tot een concurrerende toekomst.

  Iedereen met hart voor zijn buurt kan bijdragen aan de BewonersAgenda Stad. Mail naar lsa@lsabewoners.nl.

   

  Verder lezen:

  Meer lezen over de Agenda Stad

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >