Bewoners aan de slag met tips van notaris

 • De gang naar de notaris is voor bewonersinitiatieven onvermijdelijk, maar de kosten zijn vaak een struikelblok. Daarom organiseerden we voor de tweede keer een spreekuur met Karen Anne van KAeP Notaris. Ze beantwoordde vragen rondom rechtsvormen, oprichting en toezicht. Ad de Kort bezocht het spreekuur namens Wijkvereniging Ermelo-West en deed nieuwe ideeën op. “We zijn geen van allen juridisch onderlegd, dus het was fijn om dit gesprek te kunnen voeren.”

  In de wijk Ermelo-West zijn een aantal vrijwilligersorganisaties actief. Ze willen graag hun zelfstandigheid behouden, maar ook opereren onder een overkoepelende organisatie, bijvoorbeeld een samenwerkingsstichting. Op die manier kunnen ze waar nodig naar buiten treden met één gezicht. Ze kunnen elkaar aanvullen en versterken. Maar de belangrijkste reden waarom Ad de Kort van Wijkvereniging Ermelo-West digitaal binnenliep bij het juridisch spreekuur van onze notaris, is omdat de vrijwilligersorganisaties van Ermelo-West in de toekomst samen een ontmoetingsruimte willen huren. Ad wilde graag weten voor welke rechtsvorm ze dan het beste kunnen kiezen.

  Smeerolie

  Ad: “Bij de huur van de ruimte zijn straks verschillende partijen betrokken: Wijkvereniging Ermelo-West, die allerlei activiteiten in de wijk organiseert; inloophuis De Parasol, die zijn gebouw kwijtgeraakt is aan de sloop; De Westerkerk, die eigenaar is van het gebouw waarin het wijkcentrum straks is gevestigd en Welzijn Ermelo.” Alle betrokken partijen willen een ontmoetingsplek voor de buurt, omdat ze daarmee veel sociale problemen kunnen aanpakken. “Denk aan het verminderen van eenzaamheid, aan kennisoverdracht en creatieve cursussen die je er kunt organiseren, of aan huiswerkbegeleiding. We willen samen ook een inloopspreekuur organiseren, waarbij de politie, sociaal werkers, zorginstellingen en de wooncoöperatie bij toerbeurt zitting nemen. De ontmoetingsplek moet dienen als smeerolie voor de gemeenschap en moet het hart van de wijk worden,” vertelt Ad.

  Administratieve rompslomp

  De ideeën en idealen zijn er, nu nog een rechtsvorm, waarbij alle partijen zich goed voelen. Ad: “Als we niet voor een rechtsvorm kiezen, moet de eigenaar van het gebouw, De Westerkerk, met alle partijen aparte afspraken maken. Maar het idee is juist om het gebouw als collectief te beheren en de organisatie onderling te regelen. Wijkvereniging Ermelo-West zou de regie over het wijkgebouw op zich kunnen nemen. We zijn onafhankelijk, opereren wijkbreed en zijn niet bevooroordeeld. Maar als we dat doen, kunnen we het inloophuis, de kerk en de welzijnsorganisaties van de gemeente veel minder makkelijk betrekken bij de programmering van onze activiteiten. Dat geeft dan een enorme administratieve rompslomp. Terwijl we juist willen samenwerken om op een flexibele manier gaten in de programmering op te vullen. Zodat we optimaal anticiperen op thema’s als eenzaamheid, financiële armoede en jeugdzorg.”

  De achterban

  Op het spreekuur heeft notaris Karen Anne Hupler de mogelijkheden met Ad doorgenomen. “We zijn geen van allen juridisch onderlegd, dus het was fijn om dit gesprek te kunnen voeren,” zegt Ad. Het is hem nu duidelijk wat de nadelen zijn om te opereren, beheren en exploiteren in verenigingsvorm. “Je hebt als vereniging een hele achterban van leden die meebeslissen. Als die niet of niet tijdig reageren, kun je als bestuur niet veel. Als stichting ben je wat wendbaarder. Dankzij Karen Anne weten we nu dat een stichting ook een deelnemersraad kan oprichten. Die raad vertegenwoordigt een aantal partijen die bestuursleden leveren. Die optie kenden we nog niet en is voor ons misschien het meest geschikt.”

  Niet te snel

  Nu de mogelijkheden duidelijk zijn, is het voor Wijkvereniging Ermelo-West zaak om te ontdekken waar de behoeftes van de bewoners liggen. Ad: “Voor ons is het vooral belangrijk dat iedereen zich goed kan vinden in de structuur die we bedenken. Dat vraagt tijd. De laatste drie maanden hebben we gemerkt dat iedereen vooral in zijn eigen proces zit en een eigen voorstelling heeft van de toekomst van het buurthuis. Degenen die daar direct bij betrokken zijn, gaan sneller dan degenen die aan de zijlijn staan, maar straks graag willen meedoen. We moeten niet te hard van stapel lopen. Maar goed, het duurt ook nog anderhalf jaar voordat het gebouw er staat.”

  Heb je ook een vraag over jullie rechtsvorm of een andere vraag waar je niet uitkomt? Laat het ons vooral weten! Dankzij support van Stichting Doen kunnen we experts uit ons netwerk koppelen aan ondernemende bewonersinitiatieven met een vraag. Lees meer over het lerend netwerk. Deelname is gratis. Mail je vraag naar marieke.boeije@lsabewoners.nl

  Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws en blogs van LSA?

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >