Beter goed geregeld: je aansprakelijkheid als bestuur

 • Eens in de zoveel tijd komt de vraag weer voorbij: zijn wij als bestuur aansprakelijk? En moeten we ons daarvoor verzekeren? Onlangs kwam ’t Lapp met deze vraag bij LSA. De aanleiding was een  goedkeuring op een fondsaanvraag: meer geld in de organisatie en dus ook meer risico en verantwoordelijkheid. Wat te doen? Wij vonden het de hoogste tijd om wat advies in te winnen. We belden met Ronald Hetem, adviseur bij de NOV (Vereniging voor Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) en expert op dit gebied.

  Wat is bestuursaansprakelijkheid eigenlijk precies?

  De aansprakelijkheid van een bestuur of bestuursleden van een vereniging, stichting of bijvoorbeeld coöperatie. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor een organisatie  en van bestuursleden wordt dus verwacht dat ze zorgdragen voor de organisatie en op een behoorlijke manier hun taken vervullen. Als de organisatie schade veroorzaakt bij anderen of als er schade aan de organisatie wordt toegebracht, kan het bestuur daar voor verantwoordelijk worden gesteld. De schade die veroorzaakt is, zal vergoed moeten worden.

  Kan een bestuurslid ook alleen aansprakelijk gesteld worden?

  In principe wordt het voltallig bestuur aansprakelijk gesteld. Tenzij aangetoond kan worden dat een bestuurslid alleen handelde en andere bestuursleden niet op de hoogte waren of niet op de hoogte hadden kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit notulen van bestuursvergaderingen of correspondentie over en weer. Een klassiek voorbeeld: de penningmeester gaat er met de kas vandoor. Heel aannemelijk dat anders bestuursleden daar niet van wisten. Toch moet je dat als bestuur zo goed mogelijk kunnen aantonen. Lukt dat, dan wordt alleen de penningmeester aansprakelijk gesteld.

  Zorg in ieder geval dat de notulen van bestuursvergaderingen op orde zijn. Vaak een vervelend klusje, maar echt onmisbaar als aansprakelijkheid kwesties gaan spelen!

  Ken je een situatie waarin een bestuur aansprakelijk werd gesteld?

  Een bewonersinitiatief dat een buurthuis wilde verbouwen had een aannemer de opdracht gegeven. Die had vervolgens een planning gemaakt en materiaal ingekocht maar al snel bleek dat het initiatief de verbouwing niet goed had doorgerekend en de aannemer niet (meer) kon betalen. Het bestuur werd aansprakelijk gesteld en moest de geleden schade van de aannemer betalen.

  Hadden zij een bestuursaansprakelijkheid verzekering?

  Nee helaas niet. Toch was het bestuur van het buurthuis niet onzorgvuldig geweest. Er speelden ook externe factoren mee zoals een terugval in inkomsten(bijvoorbeeld veroorzaakt door ledenafname of het wegvallen van een subsidie). Als ze een verzekering hadden gehad, was deze schade gedekt geweest. Zorg in ieder geval dat de notulen van bestuursvergaderingen op orde zijn. Vaak een vervelend klusje maar als dit soort zaken gaan spelen echt onmisbaar!

  Een bestuursaansprakelijkheid verzekering is dus zinvol?

  Jazeker. Er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden gaan spelen en een ongeluk zit in een klein hoekje.

  Klopt het dat gemeenten een verzekering hebben voor bewonersinitiatieven?

  Ja veel gemeenten hebben een verzekeringspakket bij VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten) afgesloten. In principe zijn daarmee alle vrijwilligers in die gemeente verzekerd en daaronder valt ook een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Je hoeft je daar als bewonersinitiatief niet speciaal voor aan te melden. Check dus voordat je een verzekering afsluit eerst of jouw gemeente een verzekering heeft. Dat kan je vaak op de website van de gemeente , bijvoorbeeld door te zoeken op ´vrijwilligersverzekering´. Overigens geldt bij deze verzekeringen: niet waar de vrijwilliger vandaan komt maar waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt is leidend en bepaalt dus bij welke gemeente je moet checken.

  Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering is altijd maatwerk

  Wat dekt dit verzekeringspakket niet?

  Als het balanstotaal van je organisatie  meer dan 500.000 euro  is. En dat kan al snel zo zijn  als je bijvoorbeeld vastgoed in bezit hebt. Dan moet je zelf een bestuursaansprakelijkheid verzekering afsluiten. Ook persoonlijk letsel, zaakschade (persoonlijke eigendommen van medewerkers)  en milieuschade zijn daar niet op mee verzekerd. En ben je als bestuur werkgever, kijk dan ook goed naar een werkgeversverzekering, voor bijvoorbeeld ziekteverzuim, ongevallen e.d. En let op: bedrijfsaansprakelijkheid is er ook niet in meegenomen!

  Als je gemeente geen verzekering heeft afgesloten of de polis dekt jouw initiatief niet meer omdat er bijvoorbeeld steeds meer geld in om gaat, moet je dus zelf op zoek naar een geschikte verzekering.

  Heb je tips in deze zoektocht?

  Ga in ieder geval meerdere offertes opvragen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Kijk goed naar de voorwaarden en of deze van toepassing zijn op jouw organisatie. Vaak kan je praten over de inhoud en dekking van de verzekering en op die manier sluit je een verzekering af die is toegespitst op jouw organisatie. En bedenk dat er best wel wat ruimte is om te onderhandelen over de premie. Deze verzekeringen zijn altijd maatwerk! Ga zeker ook eens langs bij je bank of de maatschappij waar je andere verzekeringen al zijn ondergebracht. Misschien is er  een pakketkorting van toepassing.

  Ook een vraag voor ons lerend netwerk? Mail me gerust!

   

   

   

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >