Voorstellen van kandidaat-Kamerleden: Mirthe Biemans (PvdA)

 • Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een debat, maar publiceren we ook interviews met (kandidaat) Kamerleden. Volgens Mirthe Biemans (PvdA) zijn het de bewoners die de buurt maken, de overheid moet daarin faciliteren en heeft als taak om belemmeringen weg te nemen.

  Welke rol zou de Rijksoverheid moeten hebben in het bevorderen van de leefbaarheid in wijken?


  “De overheid kan op ontzettend veel verschillende vlakken een rol pakken. Om het echt concreet te maken; PvdA wil een investeringsfonds voor de leefbaarheid van buurten en wijken. Aan de andere kant moeten we zorgen op het creëren van regelruimte. Dat zijn twee ontzettend belangrijkste aspecten om met de wijkaanpak aan de slag te kunnen gaan. Dit kan gaan om het geven van ruimte in de regelgeving gericht op bijvoorbeeld het starten van coöperaties in de buurt. Om vanuit de overheid veel meer te faciliteren in het versterken en stimuleren van lokale initiatieven en bewonersorganisaties. Een andere focus is bijvoorbeeld gericht op het behouden van voorzieningen in buurten en wijken. We zien de laatste jaren steeds meer daarvan verdwijnen en dat heeft zoveel effect op de leefbaarheid in de buurt. Het fonds kan door financiering bijdragen aan het in stand houden van lokale voorzieningen.”

  Op welke manier willen jullie de beweging van actieve bewoners ondersteunen?

  “Ik zie het overal; een echt fijne buurt maken bewoner samen. Zoals ook in ons verkiezingsplan te lezen is, wil de PvdA daarom dat bewoners rechten krijgen om maatschappelijke plekken in de buurt over te nemen. Er zijn fysieke ruimtes in de wijk met veel maatschappelijke waarde die bewoners samen kunnen invullen. Daarnaast willen wij ook een ontzorgloket voor collectieven die bijvoorbeeld zelf aan de slag willen met verduurzaming in de buurt. Een dienst waar iedereen aanspraak op kan maken zodat we het makkelijker maken om je als lokaal initiatief te organiseren, financiering te regelen of met andere vragen aan te kunnen kloppen.

  Een ander aandachtspunt is gericht op de lokale overheid. Er is teveel bezuinigd op het lokale niveau. PvdA wil weer investeren in het lokale niveau, wat zo belangrijk is in het leven van mensen, door gemeentes meer financiële ruimte te geven. En hierin moet ook juist aandacht zijn voor bewoners die niet kunnen, maar wel mee willen. De lokale overheid kan daarin een goede rol vervullen als er meer middelen en tijd beschikbaar komt. Een andere manier om de beweging van bewoners te ondersteunen is de huidige verplichtingen rond aanbesteding te veranderen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar aanbestedingen in sociaal domein, welzijnswerk, zie ik dat het momenteel te veel gericht is op efficiëntie en kostenbesparing. Het marktdeken staat voorop terwijl we moeten kijken naar de kwaliteit voor bewoners en de meest waardevolle impact in de buurt.”

   

  Over welk ander onderwerp dat actieve bewoners raakt wil je nog iets delen?

  “Nederland is vrijwilligerskampioen van Europa. Er gebeurt zoveel op zoveel onderwerpen. En juist op buurtniveau komen al die verschillende onderwerpen samen. Daarom is het buurtniveau heel belangrijk. Het heeft invloed op de kwaliteit van je leven. Dat maakt het wel lastig om één onderwerp eruit te pikken omdat de kracht van het buurtniveau juist de verbondenheid van een diversiteit aan onderwerp is.

  Maar als ik dan toch één onderwerp zou moeten kiezen dan is het: het creëren van basisbanen. De PvdA wil mensen die ongewild aan de kant staan de kans geven op betekenisvol werk met een fatsoenlijk salaris. Bijvoorbeeld het onderhouden van de speeltuin of koffieschenken in een buurthuis. Dit werk voegt zoveel waarde toe aan de samenleving, maar ook aan de individuele situatie van mensen, doordat ze in contact blijven met andere mensen en betrokken zijn bij hun buurt. Belangrijk punt: Dit zijn geen verplichte banen maar iets waar je recht op hebt.

  Deze basisbanen kunnen buurten en wijken, en initiatieven van bewoners, ook weer versterken. De kracht van actieve bewoners in Nederland mag geen bezuinigsings-instrument zijn. De basisbanen zijn een manier om belangrijke bijdrages te waarderen en te erkennen.”

   

  Is er ook iets waar de Rijksoverheid juist mee moet stoppen?

  “Ik heb het eigenlijk al gezegd. De overheid moet stoppen met de verplichte aanbesteding voor zaken als thuiszorg en jeugdzorg, die zo vaak uitloopt in efficiëntie en kostenbesparing ten koste van lange termijn denken en gebruik maken van de kwaliteit van het lokale netwerk van bewoners en organisaties. Verder moet de overheid ook stoppen met dingen complex maken. De overheid moet inzetten op een veel meer faciliterende rol die belemmeringen bij collectieven en actieve betrokken bewoners wegneemt. Het ontzorgloket is één van de dingen die ook daaruit voort komt. En als laatste, de aandacht voor het lokale mag nooit een bezuinigings-instrument zijn.”

   

  Het Grote Buurten en Wijken Debat

  Op 6 maart gaat Mirthe Biemans online in debat met 6 andere kandidaat-Kamerleden. Wil je daar ook bij zijn en meedoen? Meld je hieronder aan:

 • Meer van onze leden

  Stichting Doarpswurk

  Stichting Doarpswurk

  Doarpswurk is DE autoriteit en DE expert op het gebied van het ondersteunen van ...

  Lees meer >
  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling de sociale cohesie ...

  Lees meer >
  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >