Adoptie en bijeenkomsten

 • Het is lekker druk bij het LSA. Weten wat er allemaal speelt en welke interessante bijeenkomsten eraan komen: lees verder!

  Henk Krol naar de Bennekel

  Naast alle bijeenkomsten die ons bezig houden (ze komen allemaal voorbij in deze blog!), zijn we ook hard aan het werk aan ons succesvolle project Kamerleden adopteren een wijkWe koppelen bewonersgroepen met Tweede Kamerleden die interesse hebben in een adoptiewijk. De Kamerleden komen dan regelmatig op bezoek in die wijk en worden uitgenodigd bij belangrijke momenten. Op die manier krijgen de Kamerleden meer kennis over de situatie in die wijk, meer contact met bewoners en eerlijke indrukken over de vorderingen van het wijkenbeleid. Bewoners krijgen de mogelijkheid om de hulp in te roepen van iemand die beschikt over kennis, een netwerk en publiciteitswaarde.

  En het gaat goed. De koppelingen lopen lekker. We zien dit keer vertegenwoordiging van bijna alle politieke partijen. Zo is Partijleider Henk Krol van de 50PLUS-partij gekoppeld met de wijk De Bennekel in Eindhoven. Zodra de eerste koppelingsronde voorbij is, zullen we hier uitgebreid over berichten en laten we weten welke Kamerleden adoptie-ouders zijn van welke wijken.

  Coole cartoons in Almere

  Op zaterdag 25 mei organiseerden we samen met verschillende buurtpartijen een regiodag in Stedenwijk, Almere. Daar wordt de omslag van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie echt gemaakt. Op deze regiodag lieten gepassioneerde bewoners uit Stedenwijk zien dat zij steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun omgeving. De gemeente Almere legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij bewoners. Of het nu gaat om de verdeling van budgetten, de inrichting en het beheer van openbare ruimtes, publieke diensten of het daadwerkelijke opdrachtgeverschap; bewoners krijgen én nemen steeds meer ruimte.

  Cartoonist Hajo heeft de hele dag tekeningen gemaakt.

   

   

  Op bezoek in prachtwijk Woensel West

  De volgende regiodag die er aan komt is er een in Eindhoven, in Woensel West op 22 juni. Vanaf 1997 zijn de bewoners van Woensel-West georganiseerd in Stichting Woensel West (SWW). Al vijftien jaar maken zij zich sterk voor verbetering van de leefbaarheid in de buurt. De stichting gaat uit van eigen kracht en is constant op zoek naar de rol die bewoners, samen met wijkpartners, kunnen spelen bij het verbeteren van hun buurt. Naast het organiseren van activiteiten voor bewoners, exploiteert SWW ook ruimtes en beslist de stichting mee over het beleid in de wijk. Zo hebben de bewoners zelf een lijst van prioriteiten opgesteld en deze vastgelegd in een buurtcontract. Nu dit contract samen met de partners Gemeente Eindhoven en Woningcorporatie Trudo is ondertekend, wordt er gezamenlijk toegezien op de naleving ervan. Mede dankzij de SWW is Woensel-West volgens de bewoners echt een prachtwijk geworden. Iets wat niet in veel Vogelaarwijken is gelukt. Op 22 juni zullen verschillende sprekers vertellen over dit veranderingsproces en staat er een leuke wijkexcursie op het programma langs interessante projecten, organisaties en locaties in de buurt. U bent heel welkom, hier vindt u de uitnodiging.

  Jubileumconferentie

  We zijn ook hard bezig met de uitnodigingen en de voorbereidingen voor ons jubileumconferentie: 25 jaar aandacht voor wijken. We hebben al eerder geschreven over de besloten conferentie. Maar nog even in het kort het doel en de opzet: we roepen sleutelfiguren uit maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven, bewonersorganisaties en -groepen en de (lokale) overheid bij elkaar om ideeën uit te wisselen, voorstellen te doen en afspraken te maken op de LSA conferentie ’25 jaar Aandacht voor wijken’. Een conferentie over de brede burgerkracht-beweging van nu en van de toekomst. Initiatiefnemers presenteren hun innovatieve projecten en vertellen waar ze tegenaan lopen, wat ze missen en welke samenwerkingen zij zoeken en dan gaan we met elkaar aan ronde tafels in gesprek. Op zoek naar manieren om van de burgerkracht-beweging te profiteren, om die te faciliteren en te ondersteunen. Ook zullen we het hebben over rechten en plichten. Want bij de nieuwe rol voor de burgers horen nieuwe regels en afspraken die bedongen moeten worden. Daar komt ook ons pleidooi voor de Buurtwet en de Maatschappelijke Bank om de hoek kijken. Wij zouden heel graag willen dat rechten voor buurtbewoners vastgelegd worden en dat er een bank zou zijn waar ondernemende bewonersgroepen makkelijker zouden kunnen lenen. We zijn benieuwd hoe de verschillende partijen daar over denken.

  Onder ons

  Het aankomend weekend gaan we eerst met alle LSA-leden om tafel. Dat zijn altijd geweldige zaterdagen, want wanneer zoveel actieve gepassioneerde deskundige bewoners bij elkaar komen gebeurt er altijd van alles. We delen kennis en energie. Daarnaast moet er natuurlijk ook simpelweg vergaderd worden. De agenda behelst onder meer een vooruitblik naar alle activiteiten, een overleg over de voortgang van de veranderingsprocessen die bij het LSA in gang zijn gezet en de voortgang van ons bijzondere innovatieve project BewonersBedrijven.

  Internationale conferentie

  Tot slot organiseren we vrijdag 7 juni de conferentie ‘Fostering A Citizens Europe’ over thema’s rondom burgerkracht op nationaal en Europees niveau. Tijdens deze conferentie laten we samen met onze partners: Locality (UK), Fritidsforum (Zweden), Setlementtilütto (Finland) en Aeiplous (Griekenland) zien wat er in Nederland en in de rest van Europa gebeurt op het gebied van BewonersBedrijven, Buurtrechten en de verhouding tussen overheden en burgers. In het programma vindt u meer informatie over de workshops en de achtergrond van het totale project. Deelname aan deze Engelstalige conferentie is gratis, wees er wel snel bij want er is een beperkt aantal plekken. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar kristelj@lsabewoners.nl.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >