Actieve bewoners verliezen een bondgenoot; In Memoriam Ella Vogelaar

 • We zijn er stil van. Het overlijden van Ella Vogelaar. De vrouw die als minister voor Wonen, Wijken en Integratie de aandachtswijken van Nederland een gezicht gaf, keihard knokte voor gelijke kansen voor iedereen en tegelijk de harten van heel veel actieve bewoners voor zich won. Een vrouw die in de geschiedenis van het LSA, gestart als samenwerkingsverband van actieve bewoners in aandachtswijken, een belangrijke rol heeft gespeeld. Verdrietige reacties, dankbaarheid en warme herinneringen stroomden binnen bij LSA. Graag kijken we terug door op te schrijven hoe we haar zullen herinneren.

  Knokken voor gelijke kansen

  Ella knokte voor gelijke kansen voor iedereen in de samenleving. Ze kon niet accepteren dat er wijken waren waarin mensen minder kansen hadden. Minder kans op werk, een goede woning, goede gezondheid, persoonlijke ontwikkeling of een prettig leefklimaat. Opvallend hierbij was dat ze niet vond dat mensen er zielig waren of sterk geholpen moesten worden. Ze zag de kracht bij de bewoners en hun gemeenschappen. Ze motiveerde gemeenten, corporaties en professionele instellingen hierop aan te sluiten en te versterken wat nodig was.

  Een benaderbare bondgenoot

  Ella was benaderbaar op alle fronten. Bewoners kwamen tijdens de wekelijkse wijkbezoeken ook echt aan bod. De agenda kon wachten als bewoners haar wilden vertellen over hun zorgen, hun project of hun waardering voor de aandacht die ze namens het Rijk gaf aan wijken die zich verwaarloosd en achtergesteld voelden. Iedere brief werd gelezen, gezichten werden onthouden. Signalen serieus genomen en opgevolgd. Een bondgenoot voor wijkbewoners op het hoogste niveau in de regering. Dat gold ook voor het LSA als vereniging van al die bewoners.

  Echte zeggenschap

  Er mocht een tandje bij van Ella. Wijkactieplannen moesten zijn opgesteld met bewoners. Nu werd de draagvlaktoets eens omgedraaid. Gemeenten moesten bij het Rijk het draagvlak aantonen onder bewoners. Om meer gelijkwaardig te kunnen deelnemen werden ruime budgetten voor bewonersbudgetten vrijgemaakt. Aan LSA vroeg ze hoe die budgetten ook echt bij bewoners komen, met zeggenschap over de verdeling in de wijk. Samen ontwikkelden we het vouchersysteem, dat tot op de dag van vandaag op veel plekken nog wordt toegepast. Gemeenten die niet hun best deden werden aangesproken en aangespoord beter hun best te doen. Afspraak is afspraak.

  Macht en tegenmacht

  Als oud vaksbondsvrouw begreep Ella het principe van macht en tegenmacht. Ze zag LSA als bondgenoot, maar accepteerde ook kritiek. Het onderzoek naar bewonersparticipatie bij de wijkactieplannen (nota bene door haar gefinancierd) was het eerste jaar negatief over de staat van participatie. Ook al hielp dat de beeldvorming over haar en haar beleid niet. Ze nam de kwaliteitskaart met rapportcijfers sportief in ontvangst en gebruikte het in gesprekken met gemeenten. Ze moedigde LSA juist aan om deze rol als luis in de pels te blijven spelen.

  Blijvend betrokken

  En die betrokkenheid bij bewoners en aandachtswijken was niet alleen functioneel. In het afscheidsinterview op de avond van haar ontslag citeerde ze de nieuwsbrief van LSA en zei vooral de bewoners te gaan missen. Enkele weken daarna nam ze afscheid van een volle zaal bewoners tijdens de ALV van LSA. Hierna ging ze eerst haar memoires in een boek verwerken, maar meteen daarna mocht LSA gebruik maken van haar advies. Ook daarna nog bleef ze vele jaren op uitnodiging in onze wijken komen, Om de resultaten van de aanpak door trotse bewoners gepresenteerd te krijgen, een hart onder de riem te steken of haar waardering te tonen.

  Publieke beeldvorming is vaak heel anders dan de herinneringen van degenen die een geloof in verandering deelden. Nu, jaren later en met wat meer afstand, zeggen steeds meer mensen ‘die wijkaanpak was zo gek nog niet’. Het gelijk van Vogelaar?

   

  LSA hoopt vurig op een opleving van de wijkaanpak, met alle geleerde lessen en passend bij de uitdagingen van deze tijd. Jammer dat Ella dat niet meer kan meemaken.

  Leden, bestuur en  team wensen de nabestaanden van Ella Vogelaar veel sterkte.

   

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >