Wat actieve bewoners voor elkaar boksten in 2019

 • Wij zijn LSA bewoners. Een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen en onmisbare ontmoetingsplekken. Of ze werken via een buurtenergiecoöperatie aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.

  LSA is er dankzij én voor deze lokale bewonersgroepen, die we door het jaar heen ontmoeten tijdens onze programma’s, trainingen, bijeenkomsten of omdat ze bij ons aanklopten voor advies en ruggensteun. Daardoor kunnen we kennis doorgeven en bewonersgroepen ook met elkaar in contact brengen en het netwerk sterker maken. Met bewoners constateren we wat belangrijke thema’s zijn die een plek verdienen op de (politieke) agenda.

  Om te laten zien wat we samen bereikt hebben in 2019 nemen we je in vogelvlucht mee langs belangrijke programma’s van LSA: ondernemende bewoners, sterke gemeenschappen, bewonerszorginitiatieven, buurtrechten, gebiedsontwikkeling van onderop en de vereniging zelf. Al die actieve bewoners doen waar het om draait: verbeter de wereld, begin bij de gemeenschap!

  Download het jaarverslag

  Bewonersinitiatieven dragen zorg voor hun buurten, terwijl ze buurtbewoners van allerlei levenspaden betrekken. Ze hebben oog voor de omgeving, voor het milieu, en zeker voor de mensen om hen heen. Daarom dit magazine vol met bewonersverhalen, waardoor je ziet wat bewoners in 2019 voor elkaar hebben gebokst, en hoe ze dat deden. LSA biedt als landelijk netwerk ruggesteun met bijeenkomsten, programma’s, online kennisdeling en een groot netwerk.

  Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

  Dit is een .pdf-bestand. Dat kun je lezen op je computer, telefoon of op een e-reader of tablet. Als je het magazine niet digitaal kunt lezen en je kunt het ook niet uitprinten, dan is er een beperkt aantal exemplaren beschikbaar om op te sturen. Mail even naar karlijn@lsabewoners.nl.

  Bewoners spreken taal van de wijk

  Bewonersinitiatieven zijn op steeds meer terreinen actief. Dat komt ook doordat veel (de)centraal beleid zoals de wijkaanpak (p. 8), energietransitie (p. 14) en gebiedsontwikkeling (p. 16) uiteindelijk vaste vorm krijgt op de schaal van de wijk. We zien dat bewonerscollectieven dan ook steeds serieuze samenwerkingspartners worden voor gemeentes, corporaties en andere partijen. Bewoners blijven de taal van de wijk spreken en focussen op wat kán en past bij de buurt.

  Wijkaanpak op de agenda

  Het is dan ook geen verrassing dat bewoners in 2019 de wijkaanpak terug op de agenda zetten. Dat doen ze vanuit de overtuiging dat buurten en buurtbewoners de kracht en kennis hebben om een positieve verandering teweeg te brengen. Steeds meer bewoners en organisaties zien dat community building wérkt. Dat geldt ook voor actieve bewoner Liesbeth (p. 11), die het roer omgooide toen ze vanuit de ABCD-benadering aan de slag ging met de bewonerscommissie.

  Of neem de pionierende bewoners van het Brabantse ecodorp Boekel. Ze wilden maar wat graag een gloednieuw buurthuis bouwen (p. 4). De ecodorpers zijn één van de drie bewonersgroepen die meedoen aan het LSA-programma WijkBV, dat draait om het versterken van een economische machtsbasis in de buurt.

  Warme ontmoetingsplekken

  En zo werkten veel meer bewoners met steun van vele vrijwilligers en trouwe bezoekers van warme ontmoetingsplekken. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij kinderboerderij Nieuw Rotsoord (p. 18). Een Utrechts bewonersinitiatief dat grote stappen zette tijdens het LSA-traject Pitchen voor impact, dat dit jaar draaide dat om maatschappelijk vastgoed. Het doel van de Utrechtse bewoners? Een verscholen villa in de buurt weer in handen van de gemeenschap brengen.

  Contacten van buur-tot-buur blijven belangrijk als altijd en het is goed dat er landelijk veel aandacht is om eenzaamheid te verminderen. In het programma Betrokken Buurten ondersteunden we dan ook met plezier bewonersgroepen (p. 12) die het sociale netwerk in de wijk sterker maken.

  Word lid of vriend van LSA

  Ons ledenaantal blijft groeien, en ook dit jaar werd ons netwerk versterkt met nieuwe bewonersgroe- pen. In 2019 stonden we sterk met maar liefst tweehonderdvijftig leden – bewonersgroepen door het hele land die horen bij LSA. Alle lokale bewonerskracht klinkt door in een landelijke stem. Met een stevige basis van leden en een grote achterban van 2500 initiatieven, buurtprofessionals en veel organisaties zetten we ons in voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen. Lokale bewonersgroepen kunnen lid worden voor 50 euro per jaar. Wees welkom!

  Andere mensen die de beweging van actieve bewoners een warm hart toedragen, kunnen vriend worden van LSA. Een sterk netwerk van en voor bewonersinitiatief is onmisbaar. Als Vriend juich je dat toe en steun je ons met een klein bedrag per jaar.

  Ik ontvang graag de LSA-nieuwsbrief

  We delen verhalen over actieve bewoners, belangrijk nieuws en ontwikkelingen, praktische tips en meer. Je leest ’t ook in onze nieuwsbrief als er nieuwe bijeenkomsten of programma’s zijn.

 • Meer van onze leden

  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >
  Bewoners033

  Bewoners033

  Bewoners033 is een onafhankelijke netwerk organisatie gerund door vrijwilligers. Bewoners033 ondersteunt alle ...

  Lees meer >
  Indekerngezond

  Indekerngezond

  Indekerngezond heeft als ambitie om van de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern een zesde Blue Zone gebied te ...

  Lees meer >