ABCD – Succes van bewoners

 • Ooit ging een groepje bewoners naar Chicago om de goeroe achter Asset Based Community Development (ABCD)  te zien. Daarna ging het snel met deze wijkaanpak waar niet problemen, maar capaciteiten van mensen centraal staan.

  Dit artikel is ook gepubliceerd in het vakblad voor actieve bewoners: LSA Bewonersberichten 128

  “Ik wil een samenleving waar mensen die altijd behandeld, geraadpleegd, geadviseerd en beschermd worden, aangesproken worden op hun capaciteiten, talenten én hun valkuilen.” Het is 2003, Chicago en John McKnight spreekt op een internationale conferentie over ABCD: Assset Based Community Development.

  De zaal zit vol professionals op het gebied van wijkontwikkeling. Ze horen de grondlegger van de op de kracht van bewoners gebaseerde wijkaanpak vertellen dat zijn methodiek helemaal niet zo ingewikkeld is. Het gaat erom dat je meer macht aan buurtbewoners geeft en wat minder aan de professionals, want die werken meer vanuit een agenda van de gemeente dan vanuit de wijk. Het is een simpele strategie die werkt, vertelt de professor, het is onderzocht en bewezen: zo maak je wijken aantoonbaar sterker. Tussen alle beroepskrachten zit een klein clubje Nederlanders te juichen. Het zijn leden en medewerkers van het LSA (toen nog het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken). Zoals het een club betaamt die gelooft in de kracht van bewoners kwam het LSA niet naar deze conferentie met allemaal beroepskrachten, maar vooral met actieve bewoners. En daarvoor werd mooi geen entreegeld betaald, ze werden binnengesmokkeld. John McKnight kon het achteraf erg waarderen.

  Medestanders zoeken

  De Engelse taal was voor sommigen een uitdaging, maar de bewoners uit volkswijken van Helmond en Eindhoven vielen wel als een blok voor de charismatische McKnight. Het positieve sterke verhaal sloeg aan, de bewoners wilden graag op deze manier werken in hun wijk. In zeer korte tijd werd de eerste ABCD-aanpak in Nederland geïntroduceerd, geïnitieerd door bewoners uit Woensel West en Lijmbeek in Eindhoven en de Leonardusbuurt in Helmond. Onder regie van het LSA. In deze wijken word nog steeds enthousiast over ‘Ee, Bie, Cie, Die’ gesproken. Later kwamen daar nog twee pilotprojecten bij. Vier projecten die goed zijn onderzocht overigens, de positieve bevindingen zijn nog steeds interessant. Ook vertaalde het LSA in 2003 de methodiek naar de Nederlandse situatie, het boek heet ABCD Wijkontwikkeling op eigen kracht. We schreven dat we wilden zorgen voor de spreiding van het gebruik van de ABCD-methode. Het LSA wilde dat er meer bewoners mee aan de slag gingen en hoopte meer medestanders in professionele en beleidskringen te vinden voor deze duurzame strategie.

  ABCD
  Beeld van Viegend Tapijt: community art project in de Leonardusbuurt in Helmond
  Springlevend

  ‘Volg een driedaagse masterclass ABCD’, ‘Hoe de ABCD-methode houvast bood bij jongerenoverlast in Venlo’, ‘Community builders over ABCD in de praktijk’, gewoon een aantal koppen uit het nieuws: het is 2017 en de ABCD-methodiek is springlevend. Er lijkt zelf een nieuwe hype te ontstaan. Jongerenwerker, bewoners, ondersteuners, opbouwwerkers, onderzoekers, trainers: ze werken veel vanuit deze positieve methode. ABCD is tot op de dag van vandaag de leidende benadering in de aanpak van het organiseren en mobiliseren van buurten en bewoners.

  Ontdekken en verbinden

  Binnen ABCD is er de overtuiging dat veranderingen tot stand komen door in te zetten op wat mensen wél hebben in plaats van wat ze niet hebben. De ABCD-aanpak gaat er vanuit dat in elke wijk mensen wonen met kwaliteiten, dat er overal formele en informele verbanden zijn, dat de instanties die er werken kwaliteiten hebben die ingezet kunnen worden voor de community, dat er altijd fysieke, culturele en economische zaken gaande zijn in een wijk, en dat een buurt zijn eigen verhalen kent die de buurt bijzonder maakt. En eenvoudig gezegd als je deze ‘assets’ (kwaliteiten) kunt ontdekken, aanwakkeren en daarna met elkaar verbindt, krijg je sterkere buurten.

  DNA

  ABCD zit bij het LSA in het DNA. De landelijke vereniging van en voor bewoners ontwikkelde met deze strategie onder meer het community building-programma Kan Wél waar bewoners met een klein budget en een beetje ondersteuning zelf positieve projecten voor hun wijk uitvoerden, het project Beheer je buurthuis waarin bewoners wijk- en buurthuizen in zelfbeheer overnemen, de BewonersBedrijven waar ondernemen en onafhankelijke wijkontwikkeling samenkomen, en het project Buurtrechten, waar wordt gewerkt aan nieuwe spelregels om bewonersgroepen meer ruimte en mogelijkheden te geven.

  Ee, Bie, Cie, Die: naar Nederland gehaald door bewoners voor bewoners: helemaal niet zo ingewikkeld!

   

  Vind het boek Wijkontwikkeling op eigen kracht en meer ABCD-info op: www.lsabewoners.nl/onderwerpen/communitybuilding

  Belangrijke elementen van ABCD

  •  Buurtontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up.
  •  Focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen.
  •  Initiatieven met weinig tot geen hulp van instellingen.
  •  Erkennen en voortbouwen op bestaande informele netwerken.
  •  Het tot stand brengen van nieuwe sociale relaties.
  •  Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de wijk.
  •  Buurtgerichte invulling van de aanpak.
  •  Een combinatie van kleine snelle resultaten en wijkontwikkeling op de lange termijn.

   

  Redactie ABCD-boek

  Wij zijn bezig het boek ‘ABCD Wijkontwikkeling op eigen kracht‘ naar het nu te brengen. Zowel in tekst als in opmaak is het boek flink verouderd. Het LSA is in samenwerking met meerdere geweldige mensen bezig dit populaire boek eigentijds te maken. Heb jij belangrijke informatie? info@lsabewoners.nl

   

 • Meer van onze leden

  Seniorenbelang Ulft

  Seniorenbelang Ulft

  Seniorenbelang Ulft  behartigt de belangen van 50-plussers in Ulft en omstreken en heeft het initiatief genomen om ...

  Lees meer >
  Wijkhuis de Haard

  Wijkhuis de Haard

  Wij(k)huis de Haard in Oss is een gastvrij thuis voor en door wijkbewoners. Een gezellige plek waar jong en oud zich ...

  Lees meer >
  Buurtclub Leefstijl

  Buurtclub Leefstijl

  “Samen gezonder oud worden” Dat is het motto van Buurtclub Leefstijl. Samen bezig zijn met leefstijl, op basis van ...

  Lees meer >