Aandacht voor Kwetsbare wijken

 • Het LSA vindt het noodzakelijk om opnieuw na te denken over de aanpak van kwetsbare wijken.

  Door de economische crisis en door gewijzigd overheidsbeleid is er de laatste jaren weinig aandacht geweest voor wijken die op meerdere punten een stuk lager scoren dan het landelijk gemiddelde. Een meerderheid van de 140 wijken die de afgelopen vijftien jaar als kwetsbaar of problematisch bestempeld zijn, vertoont een verslechtering van de leefbaarheid na 2012, vooral op het gebied van overlast en criminaliteit. De cijfers worden bevestigd door signalen van de LSA-achterban.

  Actieve bewoners geven steeds vaker aan dat zij sinds het einde van de wijkaanpak de leefbaarheid in hun wijk achteruit zien gaan. Door de decentralisatie en veranderde regie lopen bovendien beleidsstructuren en geldstromen anders dan voorheen. Het Rijk houdt zich nu nog vooral bezig met ‘kennisdeling’. Gemeenten moeten zelf zoeken naar nieuwe oplossingen om de leefbaarheid in kwetsbare wijken op peil te houden.

  Nieuwe strategie

  Voor het LSA zijn deze ontwikkelingen reden om de balans op te maken en vooruit te kijken. Wat is een mogelijke strategie voor een hernieuwde wijkaanpak nu deze niet meer landelijk bepaald, zonder concreet einddoel en zonder grote investeringen en professionele inzet gevolg moet worden gegeven? Kan er een lokaal slimmere aanpak komen krijgen waarbij alle betrokkenen in een gelijkwaardige positie samenwerken? En hoe is de negatieve leefbaarheidstrend van de laatste jaren te keren? Sommige steden hebben sinds de transities met meer of minder succes zelf een wijkaanpak volgehouden. Misschien kunnen hun ervaringen aanknopingspunten bieden.

  Met het oog hierop organiseert het LSA in november en december 2017 in vijf delen van het land een aantal verkennende bijeenkomsten over het thema. Deze gesprekken zijn de basis voor een discussienota over een hernieuwde wijkaanpak én een eindconferentie in het voorjaar 2018. Actieve bewoners en gemeenten worden natuurlijk uitgenodigd voor deze eindconferentie. We houden jullie op de hoogte.

   

  Lees ook het artikel dat we in maart 2017 schreven: Laat aandachtswijken niet langer in de kou staan

 • Meer van onze leden

  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >