Veel aandacht voor buurtrechten: nu doorpakken

 • Er is steeds meer aandacht voor de buurtrechten. Niet alleen werken veel gemeenten aan deze nieuwe rechten voor bewonersgroepen, ook het rijk houdt zich bezig met het right to challenge en het right to bid. En de media zien dat er een voorzichtige verschuiving van macht en middelen aan de gang is in onze samenleving. LSA is hier blij mee, wij jagen deze buurtrechten al aan sinds 2012. Om echt een stap verder te komen, is het belangrijk dat er nu actie wordt ondernomen.

  Het rijk heeft buurtrechten in het regeerakoord gezet en een groot deel van de leden Tweede Kamer ziet en benoemt het belang van deze rechten voor bewoners. Ook veel gemeenten zijn bezig met buurtrechten. We brachten in juni 2017 in kaart welke gemeente wat doet op het gebied van Buurtrechten. Dat is terug te vinden op onze online Buurtrechtenkaart. Zoek hier je eigen gemeente op!

  Lees ook: Wat zijn Buurtrechten?

  EditieNL: Burger weet het beter

  Deze buurtrechtenkaart stuurden we ook naar Editie NL, die het volgende leuke item maakte over het Right to Challenge (het recht om uit te dagen).

  Nieuwsuur: Schaduwmacht

  Nieuwsuur en Vrij Nederland doken in de werking van de democratie. Ze vroegen zich af of burgers bereid zijn om mee te doen met experimenten op het gebied van democratische vernieuwing? Dit lieten ze uitzoeken. En jawel: burgers blijken positief over de mogelijkheid om in hun buurt of gemeente mee te beslissen over de begroting, of zelf plannen aan te dienen voor de politiek. Mensen willen meer invloed en zeggenschap, via burgerinitiatieven, Right to Challenge en burgerbegroting.

  Kameroverleg en Actieplannen

  Het is duidelijk: dit is het moment om een grote stap verder te gaan.  Het is tijd om echt werk te maken van (een pakket aan) Buurtrechten.
  Op 14 maart is er een Algemeen overleg – Democratische vernieuwing in de Tweede Kamer. Het netwerk van actieve bewonersgroepen wil de Kamerleden graag meegeven dat dit het moment is om echt werk te maken van deze democratische vernieuwing. Het is nu!
  Datzelfde geldt voor alle gemeenten: de tijd van voornemens is voorbij. Het is tijd voor buurtrechten in jullie actieplannen.

 • Meer van onze leden

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum (BOB) in de stad Groningen wil samen met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >