Gratis advies voor bewonersinitiatieven

 • Het LSA heeft samen met een aantal fondsen (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven gratis een expert of ervaringsdeskundige in huis kunnen halen.

  Omdat bewonersinitiatieven zich op steeds meer gebieden bezig houden, hebben ze ook meer vragen. Soms zijn die vragen niet één-twee-drie te beantwoorden. Een vraag als: “Hoe betrek ik meer bewoners bij mijn initiatief?”  is een mooi voorbeeld. Je kunt daar een kort antwoord op geven over mond-op-mondreclame, buurtenquêtes en wijkmedia, maar dat is vaak niet voldoende en niet op maat. Ook de vragen “Welke rechtsvorm moet ik kiezen als wijkorganisatie?” of “Hoe maak ik een goed vrijwilligersbeleid?” verdienen tijd en aandacht.

  Alles behalve geld

  Daarom heeft het LSA samen met een aantal fondsen  (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven een gratis expert in huis kunnen halen. Deze expert (kan ook een ervaringsdeskundige zijn) regelen wij voor je, denk bijvoorbeeld aan iemand met veel kennis over communicatie, gemeentepolitiek, rechtspersonen, fiscale zaken, organisatorische vraagstukken, verdienmodellen, het beloningsbeleid voor vrijwilligers en andere zaken. Eigenlijk kunnen we je helpen met alle vragen, behalve die om financiële steun. Ook is het niet iemand die een grote taak op zich kan nemen, het is iemand die jouw groep of organisatie kan helpen, steunen en coachen.

  De tegenprestatie is niet zo groot, maar wel belangrijk. Wij willen jullie verhaal kunnen delen. Dus zowel de vraag als het antwoord wordt openbare informatie. Dan kunnen we er allemaal van leren!

  Heb je interesse? Stuur dan even een mail naar LSA@LSAbewoners.nl of bel naar 030-2317511.

  Samen sterk!