• Oproep

Denk mee over een participatieverordening die de positie van bewoners echt versterkt

We gaan het zelf doen. We gaan samen met actieve bewoners, staatsrechtsgeleerden, bestuurskundigen en doorgewinterde ervaringsdeskundigen deze zomer aan de slag om een voorbeeld participatie verordening te maken. Doe je ook mee?

Wat gaan we doen?

We organiseren in juli op vier plekken in Nederland lokale ophaalsessies om van jou te horen wat volgens jou belangrijk is om de positie van bewoners sterker te maken in participatieprocessen. We kijken uit naar input!

Voor wie?

We zijn op zoek naar bewoners die vanuit hun ervaringen op het gebied van participatieprocessen, inspraakprocedures met ons mee willen denken en helpen om zo’n verordening op te stellen. Die vanuit hun eigen ervaringen perspectieven kunnen delen die de positie van bewoners in algemene zin versterkt bij het vormen uitvoeren en evalueren van lokaal ‘beleid’.

Voor ons is het belangrijk dat dit fundament bij gemeenten wordt gelegd als minimale basis waarop verder gebouwd kan worden aan het versterken van de positie van bewoners. De verordening zal daarom niet allerlei instrumenten bevatten waar jullie of wij vanuit de LSA mee bezig zijn geweest. We zijn dit keer op zoek naar de ondergrens, waar we niet onder willen. De dingen waarvan je misschien zegt: moeten we dat nu écht opschrijven? De standaard die altijd geldt, voor alle processen en projecten.

Doe je ook mee?

Kortom, wil jij een bijdrage leveren aan een lokale verordening die de basispositie van bewoners op gemeentelijk niveau versterkt? Kom dan naar een van de 4 bijeenkomsten. Past dit niet in jouw agenda? Kom dan naar de online bijeenkomst op 19 juli. Op 15 september, de dag van de democratie, gaan we de model verordening lanceren.

Nieuwe wet

De nieuwe wet versterking participatie op decentraal niveau staat op het punt om behandeld te worden in de Tweede Kamer. Deze wet moet er voor zorgen bewoners in staat worden gesteld om te kunnen participeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van ‘beleid’. Alle gemeenten in Nederland moeten een participatieverordening opstellen waarin ze beschrijven hoe ze dit in de praktijk brengen.

Mét actieve bewoners

De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakt een modelverordening en een handreiking voor gemeenten die ze kan helpen bij het opstellen van hun eigen verordening. Maar omdat het gaat om een participatieverordening vinden we het niet meer dan logisch om ook een modelverordening op te stellen met actieve bewoners. Waar actieve bewoners mee naar hun eigen gemeente kunnen gaan als voorbeeld. Dus dat gaan we doen. Actieve bewoners, wetenschappers uit het staats- en bestuursrecht en ondersteund door het LSA.

Standaard gebruiken

Zo’n lokale participatieverordening raakt aan de invloed die bewoners hebben op hun eigen omgeving. Daarom gaan we met elkaar aan de slag om een model participatieverordening te maken die de positie van bewoners echt sterker maakt en overeind blijft als juristen er naar hebben gekeken. Het is de bedoeling dat alle gemeenten dit model kunnen gebruiken om de positie van bewoners te versterken, niet alleen in bijzondere participatieprojecten, maar standaard.