• Oproep

Community builder en beter werken vanuit ABCD? Nieuw trainingstraject!

Help jij bewoners hun kwaliteiten in te zetten in de buurt? Of help jij bewoners hun buurt te versterken? Ben je community builder en wil je je verder bekwamen in werken vanuit ABCD? Meld je aan voor het tweejarige trainingstraject van LSA bewoners.

Ben jij 1 van de 11 community builders in opleiding?

LSA bewoners ondersteunt bewonersinitiatieven in het vormen van sterke gemeenschappen. We werken hierbij volgens de uitgangspunten van Asset Based Community Development (ABCD). Om in meer buurten aan de slag te gaan, zijn we op zoek naar mensen die al in een buurt werken en die zich willen verdiepen in het ABCD gedachtegoed en hier ook in de praktijk mee willen werken en experimenteren. We gaan de komende twee jaar een groep mensen opleiden tot ABCD community builder. Ook iets voor jou? Meld je dan aan voor 13 maart 2023. Wie weet kan jij dan starten als 1 van de 11 ABCD-community builders in opleiding.

Wat gaan we doen?

Je wordt 2 jaar lang getraind als ABCD community builder. De training bestaat uit 8 trainingsdagen verspreid over de eerste 12 maanden. Daarnaast krijg je verspreid over de twee jaar praktijkcoaching en leer je tijdens intervisie van de andere community builders in opleiding. Je gaat vanuit je huidige functie tenminste 6 uur aan de slag als community builder. En, je wordt onderdeel van de ABCD-beweging.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een baan in loondienst óf je hebt als zzp-er een langlopende opdracht waarbij je werkt met bewoners in een buurt.
 • Je hebt een visie op werken vanuit de ABCD principes.
 • Je werkt vanuit een positieve blik aan het vergroten van gemeenschapskracht door het voeren van gesprekken met buurtbewoners, het leggen van verbindingen, het opleiden van een aantal buurtbewoners als buurtmaker en je ondersteunt het samen organiseren van activiteiten.
 • Je werkt bij of voor een organisatie die zich kan vinden in het gedachtengoed van ABCD en die zich (verder) wil ontwikkelen in gemeenschapsgericht werken.
 • Je wordt graag onderdeel van de bredere ABCD-beweging en bent bereid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling daarvan. Onder meer door in het 2e jaar, om niet, een ABCD training te geven buiten ‘je eigen’ buurt en deel te nemen aan bredere kennisdagen.
 • Je kunt vanaf mei 2023 starten met het trainingstraject en je werk vanuit de ABCD principes in de buurt.
 • Je bent bereid om mee te werken aan een onderzoek naar ABCD dat gedurende het project zal lopen.

Wat bieden we?

 • Een tweejarig trainingstraject waarin je je kunt ontwikkelen tot ABCD-community builder die bestaat uit 8 trainingsdagen verspreid over 12 maanden. Daarnaast krijg je verspreid over de twee jaar praktijkcoaching en leer je van de andere communitybuilders in opleiding door intervisie.
  De kosten voor het trainingstraject zijn € 2.750 excl BTW. Meer informatie over de training vind je hier.
 • Je volgt de opleiding in een groep community builders. Jullie lopen samen op en leren samen. Dit biedt een netwerk van gelijkgestemden.
 • Je wordt onderdeel van de Buurtmakers Academie van LSA bewoners. Dit is een breder netwerk van mensen die zich op allerlei manieren bezighouden met het versteken van gemeenschapskracht.

Wie zijn wij en waarom doen we dit?

LSA bewoners ondersteunt al meer dan 35 jaar bewoners die op allerlei manieren samen hun buurten mooier, beter en leefbaarder maken. Dat doen we door te werken aan onderlinge verbanden, aan een sterke sociale cohesie en altijd van onderop.

LSA bewoners droomt van veerkrachtige buurten voor iedereen. Een buurt als gemeenschap waar je mee kunt doen, ook wanneer dat niet vanzelfsprekend is. Een gemeenschap waar niet gekeken wordt naar je problemen en tekortkomingen, maar waar je wordt uitgenodigd om te doen wat je wilt en kunt. Een gemeenschap die gemaakt wordt door de bewoners zelf, waar mensen elkaar tegenkomen en zien, waar mensen het heft in eigen hand nemen en samen de handen uit de mouwen steken. We werken volgens de uitgangspunten van Asset Based Community Development (ABCD).

Om sterke gemeenschappen in buurten te vormen heb je community builders nodig. Zij kunnen helpen duidelijk te maken wat bewoners zelf kunnen en wat ze samen kunnen. Ze helpen bij het maken van verbindingen tussen buurtgenoten, en als het nodig is ondersteunen ze bij het smeden van samenwerkingen met andere partijen. Er zijn niet genoeg community builders die werken volgens de principes van ABCD. LSA bewoners gaat daarom de komende twee jaar mensen trainen tot ABCD-community builder. We doen dit vanuit het programma ‘van buurten naar communities’, gefinancierd door het Oranjefonds.

 

Tijdlijn

 • Aanmelden

  Meld je voor 13 maart aan door het invullen van het onderstaande formulier.

 • Gesprekken

  In week 12 en 13 zijn de (online) selectiegesprekken met potentiële deelnemers voor de training.

 • Start opleiding

  Op 8 mei 2023 is de eerste dag van de tweejarige training voor de geselecteerde community builders. Naast het trainingstraject is hij of zij aan het werk in de buurt

Meld je aan