• Oproep

Vraag procesondersteuning aan bij collectieve verduurzamingsmaatregelen

In 2023 geeft LSA procesondersteuning aan 50 bewonersinitiatieven die in hun buurt, straat of dorp (willen) werken aan collectieve verduurzamingsmaatregelen. Iets voor jullie? Lees de voorwaarden en meld je aan.

We zien hoe waardevol het is als buurtbewoners gezamenlijk optrekken om hun woningen stap voor stap te verduurzamen. Maar we zien ook hoe ingewikkeld de route naar collectieve verduurzaming kan zijn en hoeveel tijd het kan kosten. Daarom dit programma. Gaan of willen jullie in 2023 gezamenlijk woningen verduurzamen, maar weten jullie niet goed hoe dit aan te pakken? Meld je aan voor dit nieuwe programma dan kijken wij vanuit LSA bewoners wat we voor jullie kunnen betekenen. We kunnen dit doen als onderdeel van de Participatiecoalitie.

Voor wie is dit? Wat kan je ervan verwachten? Lees snel verder. We leggen het uit.

Voor wie?

 • Een groep bewoners die gezamenlijk huizen in hun buurt of dorp willen verduurzamen; denk aan collectieve acties gericht op isolatie, zonnepanelen, vervangen van glas, etc
 • Initiatieven die de toegankelijkheid van verduurzaming belangrijk vinden; hoe maken we het voor zoveel mogelijk buurtbewoners toegankelijk om mee te doen? (LSA heeft hier kennis over in huis)
 • Initiatieven die in 2023 aan de slag willen om te werken aan collectieve verduurzamingsmaatregelen.
 • Initiatieven die werken/willen ontwikkelen in nieuwe organisatievormen zoals een wijkbedrijf, komen als eerst in aanmerking voor deelname.

Waar kan je hulp bij vragen? Twee voorbeelden

Voorbeeld 1: Collectieve verduurzaming met de buurt

In de buurt Zandweerd in Deventer ziet een bewonersinitiatief dat de vraag naar verduurzaming en isolatie toeneemt. Maar, voor een grote groep buurtbewoners schrikken het prijskaartje en de administratieve rompslomp af. Het initiatief wil via hun infopunt en hun klussendienst proberen diensten aan te bieden die aansluiten bij de bredere behoeftes in de buurt. Samen met de gemeente, de woningbouwcorporatie en de buurthuiskamer Bij de Halte werken ze aan een professionalisering van hun buurtbedrijf. Voor dit proces krijgen ze vanuit LSA hulp van een van onze procesbegeleiders.

Voorbeeld 2: Samen energie opwekken

In een buurt in de wijk Noorderplassen in Almere wil een groep bewoners van het gas af. Ze willen samen verschillende stappen zetten en denken onder andere aan het opwekken van hun eigen energie. Maar hoe kom je met een diverse groep bewoners in een buurtje tot besluiten en collectieve acties? Een procesbegeleider van LSA gaat hen helpen om dit proces goed vorm te geven.

Wat verstaan we onder gezamenlijk verduurzamen?

Wel

 • In dit programma gaat het specifiek om het proces om te komen tot concrete maatregelen om woningen te verduurzamen, denk aan; spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, glas, zonnepanelen, hybride ketel etc.

Niet

 • Kleine verduurzamingsmaatregelen als tochtstrips of radiatorfolie aanbrengen
 • Het verduurzamen van buurt- of dorpshuizen of andere gebouwen met een buurtfunctie

Hoe ziet de ondersteuning van de procesbegeleider eruit?

Misschien hebben jullie zelf een kartrekker die het proces kan begeleiden of willen jullie juist gebruik maken van een van de ervaren procesbegeleiders vanuit LSA. Geeft dit aan in je aanvraag. Samen met de procesbegeleider formuleren jullie de ondersteuningsvraag. Afhankelijk van jullie ondersteuningsvraag zal de procesbegeleider haar/zijn rol pakken.

Wat kan je verwachten van de procesbegeleider?

Wel

 • Hij of zij gaat samen met jullie een plan van aanpak maken.
 • Hij of zij denkt mee of pakt taken op tijdens de uitvoering van jullie plan.
 • Hij of zij denkt mee vanuit specifieke expertise; denk aan community building, ondernemerschap of lokale samenwerking (met bv woningbouwvereniging of gemeente).
 • Hij of zij heeft lokale kennis en/of kan jullie ondersteunen in een specifieke vraag

Niet

 • De procesbegeleider gaat het initiatief niet voor jullie uitvoeren. Jullie houden de regie en doen de uitvoering zelf.

Komt elk bewonersinitiatief dat zich aanmeld in aanmerking?

LSA bewoners kan in 2023 in totaal 50 bewonersinitiatieven procesbegeleiding aanbieden bij de gezamenlijke verduurzaming van buurt of dorp. Als er meer aanmeldingen zijn kiezen we voor een goede spreiding van de bewonersinitiatieven over het land.

Moet het bewonersinitiatief hiervoor betalen?

Nee, jullie hoeven niet te betalen voor de begeleiding. Wel vragen we jullie onderdeel te worden van de energie community samen met de andere deelnemers. Hierbinnen delen we onderling kennis en ervaringen. We zorgen ook dat niet deelnemende bewonersinitiatieven kunnen leren van onze lessen.

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben over je aanvraag of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met Annerike Hekman, annerike@lsabewoners.nl of Paul Klouwens, paul@lsabewoners.nl.

Meld je aan