LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Zelfbeheer: Beheer Je Buurthuis!

Veel bewonersgroepen zijn bezig met het overnemen van buurthuizen en wijkaccommodaties. Vaak omdat deze belangrijke ontmoetingsplekken anders wegbezuinigd worden. Het overnemen van een buurthuis is geen sinecure. Er is veel kennis en kunde nodig voor beheer, onderhoud en exploitatie. Kennis en kunde die nu nog vaak ontbreekt.

 

Fotograaf: Mick Otten

Fotograaf: Mick Otten

Het LSA gelooft in een toekomst waarin bewoners zelf buurthuizen runnen en beheren. Daarom start het een nieuw project om kennis en kunde bij bewoners te brengen. Het LSA kan dit project starten dankzij de financiële steun van het VSBfonds en het Oranje Fonds en de ondersteuning van KNHM. Niks staat ons meer in de weg om bewoners te helpen hun buurthuis over te nemen! Voor een kansrijke toekomst zijn er Buurthuizen Nieuwe stijl nodig die nauw aansluiten op de behoeftes uit de wijk, publieke functies combineren en meer ingericht zijn als ondernemingen.

 

We helpen bewonersgroepen om een buurthuis Nieuwe Stijl te creëren en te beheren. Alle informatie en praktijkervaringen die we daarbij opdoen delen we via de projectwebsite: www.beheerjebuurthuis.nl. 

 

 

 

 

LSA en haar partners in dit project
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben. Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Deze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun fysieke leefomgeving. Ook begeleiden zij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen ze met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.
Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) is een onafhankelijk landelijk platform van bewoners uit stadswijken die samenwerken om hun wijken leuker en leefbaarder te maken. Het bewonersplatform wil de betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in hun wijk vergroten en de positie van bewoners als samenwerkingspartner en initiatiefnemer versterken.