LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

SuperBewoner-estafette

“De SuperBewoner-estafette is begonnen, we gaan door tot Den Haag”, schreeuwt de superbewoner terwijl ze in haar cape wegrent uit het wijkhuis ONS in Breda met de BewonersAgenda in haar hand, een agenda gemaakt door honderden actieve bewoners. Er staan 5 concrete voorstellen in aan de politiek om bewonersinitiatief meer ruimte en mogelijkheden te geven. De uitgebreide BewonersAgenda is opgehaald onder vele honderden bewoners en ondertekend door 150 organisaties, initiatieven en actieve bewoners

 

persfoto-klein

Nederland kent veel maatschappelijke initiatieven die buurten leuker en mooier maken.  Nederland behoort zelfs tot de internationale top wanneer het aankomt op vrijwilligerswerk. Maar vrijwilligers-projecten en initiatieven worden vaak belemmerd. Ze hebben last van onwillige ambtenaren, te dure huisvesting of van  niet passende regelgeving. Daar moet verandering in komen en zij weten ook hoe. De actieve bewoners, verenigd in het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), hebben samen een duidelijke BewonersAgenda geschreven met constructieve voorstellen om maatschappelijk initiatief krachtiger te maken.

 

Opduikende SuperBewoner

“Deze voorstellen komen van onderop”, zegt de superbewoner Rosine  Antersijn, een actieve bewoner uit Breda. “Van de mensen die werken aan hun buurt en voor hun buren en weten waar het schuurt. Hier moet de politiek naar luisteren! De superbewoner zal de aankomende tijd op meer plekken opduiken.”

De superbewoner is van start gegaan om via bewonersprojecten, BewonersBedrijven en buurthuizen naar Den Haag te gaan om de BewonersAgenda aan de politiek aan te bieden. In de BewonersAgenda worden onder meer voorstellen gedaan voor passende wetgeving, uitbreiding van het Right to challenge, toegang tot maatschappelijk vastgoed, ruimte voor experimenten en aandacht voor oude stadswijken.

 

“Als je nieuwe vormen van democratie zoekt, luister dan naar de stem van onderop”, zeggen de leden van het LSA. “Want een doe-democratie kan wél.”

 

 

In de coöperatie ONS wordt door vrijwilligers gekookt, er wordt gemasseerd, Nederlandse les geven aan vluchtelingen, er wordt genaaid in het naaiatelier, en een tweedehandswinkel gerund. Het is een geweldige plek om de Superbewoner-Estafette van start te laten gaan.  Een plek waar het wél goed gaat.persfoto-2-klein

Om 11:30 rent de superbewoner weg uit ONS met de BewonersAgenda in haar hand, zij opent daarmee de estafette. Superbewoners kunnen in alle steden opduiken om aandacht te vragen voor de BewonersAgenda. Ze schreeuwen door roeptoeters, over weilanden en op stadspleinen. Uiteindelijk zal de Superbewoner de BewonersAgenda in Den Haag terecht laten komen, bij de Tweede Kamer.

 

BewonersAgenda

Naast deze estafette organiseert het LSA een politiek debat, hebben zij de BewonersAgenda naar de politieke partijen verstuurd als input voor hun verkiezingsprogramma’s, worden Tweede Kamerleden op werkbezoek langs bewonersprojecten geleid, en zal er een serie interviews worden gehouden met Kamerleden over zeggenschap en de positie van de actieve bewoners. De verenigde actieve bewoners pleiten voor het pakket aan maatregelen omdat ze geloven dat ze zullen leiden tot een meer actieve en betrokken samenleving.

 

 

Vervolg Superbewoner-estafette

De Superbewoner kan overal opduiken…

 

Meer over LSA

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is hét landelijk netwerk van bewonersgroepen, zelfstandige buurthuizen, buurtcoöperaties, collectieve wijkondernemingen en BewonersBedrijven. Het LSA bundelt lokale kracht en stimuleert eigen regie.

 

Meer over de BewonersAgenda

Sinds oktober 2015 vraagt het LSA aan actieve bewoners wat ze nu nodig hebben van de politiek. We maakten van de wensen, ideeën en voorstellen een BewonersAgenda met 5 speerpunten. Zie hier: http://www.lsabewoners.nl/luister-naar-actieve-bewoners/

 

Meer over ONS

ONS in Breda is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, vrouwenstudio en verschillende vooruitstrevende projecten om bij te dragen aan de emancipatie van een kwetsbare buurt. De coöperatie ONS in Geeren-Zuid heeft met het UWV een regelarme zone ingericht, waar vrijwilligers geen sollicitatieplicht hebben en een vrijwilligersvergoeding krijgen. ONS doet mee aan het LSA-project Beheer je Buurthuis (www.beheerjebuurthuis.nl).

 

 

Persfoto’s

De foto’s zijn gemaakt door Simone Elsen

 

SuperBewoner vertrekt met BewonersAgenda in de hand

 

SuperBewoner praat met andere actieve bewoner in wijkhuis ONS