LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Raadsleden: Hoe scoort jouw gemeente?

Als raadslid ben je een belangrijke schakel tussen samenleving en lokaal bestuur. Nu veel mensen zeggen het vertrouwen in de politiek te hebben verloren én de roep om vernieuwing van de democratie overal in Nederland klinkt, hebben juist gemeenteraden de mogelijkheid om het vertrouwen te herstellen.  Het is dan ook logisch dat raadsleden het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat actieve bewoners meer ruimte en zeggenschap krijgen om in hun buurt aan de slag te gaan. Maar hoe? Dat kan aan de hand van buurtrechten. Het LSA heeft, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, online in kaart gebracht welke gemeente wat doet aan buurtrechten. Kom 24 juni naar de bijeenkomst ‘Hoe scoort jouw gemeente?’, zie wat jouw gemeente doet aan buurtrechten én werk met ervaringsdeskundigen aan een pakket aan buurtrechten en instrumenten dat past bij jouw partij en gemeente.

 

Hier vind je de uitnodiging in pdf 

Buurtrechten Bijeenkomst Politici

Buurtrechten

Er komen enorm veel taken op de gemeente af en daarmee neemt de druk om te bezuinigen en efficiënter te werken toe. Die ontwikkeling laat de noodzaak zien om dingen anders te organiseren. Actieve bewoners willen en kunnen hier een grote rol in spelen. Dat kan zijn via het mede-ontwerpen of overnemen van publieke taken (Recht om uit te dagen). Gebouwen die belangrijk zijn voor de buurt kunnen wellicht beter en efficiënter door bewonersorganisaties beheerd worden (Recht op gebouwen en publieke ruimtes). En de nieuwe omgevingswet geeft ruimte om bewoners meer zeggenschap te geven over de inrichting van hun eigen buurt (Recht op buurtplanning). Een transparante en coöperatieve gemeente maakt het bewoners makkelijker om ruimte te nemen, bijvoorbeeld om een burgerbegroting te maken (Open overheid). En om de plannen van deze initiatieven verder te helpen kun je als gemeente onafhankelijke hulp faciliteren (Recht op zelfgekozen ondersteuning) ook op het gebied van fondsenwerving of garantstellingen (Toegang tot geld).

 

Lancering buurtrechtenkaart

LSA heeft in kaart gebracht hoe welke gemeente scoort op buurtrechten. Al meer dan honderd gemeenten blijken aan de slag te zijn met ten minste één van de buurtrechten.  Mooi! Maar het kan beter. Dit is het moment om een stap verder te gaan met de vernieuwing van lokale democratie.

Wij lanceren de maandag voor de bijeenkomst de online buurtrechtenkaart. Hier zie je hoe jouw gemeente scoort en hoe andere gemeenten invulling geven aan buurtrechten. Op de bijeenkomst ‘Hoe scoort jouw gemeente?’ helpen ervaringsdeskundigen je om voor de komende 4 jaar een pakket aan buurtrechten en instrumenten samen te stellen dat past bij jouw partij en gemeente.

   Buurtrechten Bijeenkomst Actieve Bewoners

 

Programma
10.30 Opening
10.40 Buurtrechten voor dummies
11.00 Hoe worden we beter van buurtrechten
11.20 Lancering Buurtrechtenkaart
11.45 Buurtrechten carrousel
12.45 Lunch
13.45 Workshop – buurtrechten op maat

Welke ambitie past bij jou, jouw partij en jouw gemeente, welk instrumentarium past daarbij, hoe ga je het aanpakken.  

15.00 Afronding
15.30 Borrel

 

Praktische info

Datum: 24  juni

Tijd: 10:30 – 15:30

Voor wie: actieve bewoners en (kandidaat) raadsleden

Kosten: 15 euro voor bewoners en raadsleden, 50 euro voor andere beroepskrachten,

LSA-netwerkleden betalen 7,50 en kernleden gaan gratis

Aanmelden Bijeenkomst Buurtrechten - Hoe scoort jouw gemeente?

Vul alsjeblieft per aanmelding dit formulier in. Dus elke deelnemer een eigen formulier. Hartelijk dank!