LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Publicaties

Het LSA geeft meerdere publicaties uit. Ze zijn allemaal te bestellen of te downloaden via deze site.

 

Kennisuitwisseling en -verspreiding is een van de doelen van het LSA. Dat doen we via bijeenkomsten, via onze site en via ons vakblad voor bewoners LSA Bewonersberichten.

 

LSA heeft een nieuwe publicatie uitgebracht: Beheer je Buurthuis – drie jaar pionieren. Actieve bewoners hebben in crisistijd, al dan niet noodgedwongen, de regie overgenomen in hun buurthuis. LSA volgde hen en bracht hun verhalen bijeen, deed onderzoek en liet experts aan het woord.

 

LSA heeft samen met Movisie en Vilans een kennisdocument gemaakt met daarin een mooie inzichten over samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en actieve bewonersgroepen: Inspiratiewijzer Lokaal Samenspel. Hierin vind je veel nuttige inzichten én praktische werkvormen om zelf mee aan de slag te gaan. We hopen dat je ervan leert en dat het inspireert!

 

Bewonersgroepen blazen nieuw leven in leegstaand vastgoed. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid in de wijk en een pand kan de basis voor een gedegen verdienmodel zijn. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed – gemeenten en woningcorporaties – staan een overname door bewoners vaak in de weg. Daarom publiceert het LSA de digitale handout ‘Vastgoed als asset? Ja!’ met tips en informatie van bewonersgroepen die het is gelukt een pand in eigendom te krijgen.

 

Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Cornelissen als directeur van het LSA hebben we een vriendenboek samengesteld. We hebben verschillende mensen gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Liber Amicorum getiteld: Kracht van bewoners. 

 

We geven ook een aantal publicaties uit over onderwerpen op het gebied van wijkontwikkeling. Zo publiceren wij het boek: Wijkontwikkeling op eigen kracht. Het boek is een vertaling en bewerking van het Amerikaanse origineel. In dit boek wordt de ABCD-methodiek op een praktische manier uiteengezet.

 

Met vele honderden bewoners is in 2011 geschreven aan het Manifest van de Actieve Wijkbewoners. In dit Manifest beschrijven bewoners uit aandachtswijken onder welke rol zij de sleutelrol in de wijkaanpak op zich willen nemen.

 

Ook hebben wij de Kwaliteitskaartenwaaier Bewonersparticipatie uitgegeven. Daarop zijn de resultaten te zien van het onderzoek dat wij in 2008 en in 2009 hebben laten doen. Er werd onderzoek gedaan naar de wijze waarop en de mate waarin gemeenten bewoners laten participeren, in de totstandkoming en uitvoering van de wijkactieplannen van de aandachtswijken.

 

In onze publicatie Kan wél! Mensen in beweging staan tips en voorbeelden voor bewoners die iets willen doen voor hun buurt. Je wilt je ergens voor inzetten. Wat moet er dan gebeuren en hoe pak je dat aan?