LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Projecten

Het LSA voert verschillende projecten uit. Het uiteindelijke doel is altijd om bewoners te helpen hun wijk leuker en leefbaarder te maken.

 

Het LSA wil dat er een pakket aan stimuleringsmiddelen en buurtrechten komt om actieve burgers meer mogelijkheden te geven. Lees meer over deze faciliterende en stimulerende middelen.

 

Met het project Beheer je Buurthuis wil het LSA bewoners steunen bij de beslissing om een wijkaccommodatie te beheren. We willen hen een steuntje in de rug bieden met een aanbod specifiek gericht op het exploiteren en beheren van een wijkaccommodatie.

 

Het project Kan wél! daagt iedereen met hart voor zijn wijk uit zijn ideeën, plannen en zelfs dromen voor zijn wijk te realiseren. In deze aanpak zijn de capaciteiten, kennis en kunde van de mensen die er wonen het vertrekpunt voor wijkverbetering.

 

Met het project Wijkadoptie Kamerleden krijgen politici meer inzicht in de wijken en bewoners en de bewoners meer inzicht in politici en hun beleid.

 

Het experimentele project BewonersBedrijven helpt bewoners een onderneming op te zetten die tot doel heeft de buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen.

 

De BewonersAgenda is een oproep van actieve bewoners aan de samenleving voor een betere samenwerking in steden en de dorpen. Honderden mensen van verschillende (bewoners)organisaties onderschreven de BewonersAgenda.