LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Dossier Buurtrechten

Hieronder is een groeiend dossier te vinden met artikelen, visies en nota’s die interessant zijn voor iedereen die meer over buurtrechten wil weten.

 

Uitingen van het LSA

 

Kompas Right to Challenge in Wmo
We maakten met Movisie en Vilans, in opdracht van het ministerie van VWS het Kompas Right to Challenge in de Wmo. Een handreiking voor bewoners en gemeenten om het Right to Challenge te gebruiken.

Kompas Right to Challenge in de Wmo

Voorbeelden Right to Challenge

Steeds meer bewoners willen taken overnemen van de gemeente. Op deze pagina zetten we voorbeelden daarvan op een rij. De voorbeelden variëren van een gemeente die nadenkt over het invoeren van Right to Challenge, via bewoners die meedenken over de inrichting van een natuurgebied tot een bewonersgroep die daadwerkelijk de gemeentelijke groenbudgetten heeft gekregen.

www.lsabewoners.nl/voorbeelden-rtc

Voorpublicatie interview met Tweede Kamerlid Linda Voortman

Tweede Kamerlid Linda Voortman diende samen met Otwin van Dijk de motie Right to Challenge in de Wmo in. Een vijfde van de gemeenten heeft Right to Challenge ingevoerd en bewoners beroepen zich vaker op dit recht. Daarom vroegen we Linda Voortman naar haar visie op buurtrechten. Dit interview wordt ook gepubliceerd in BewonersBerichten voorjaar 2016.

www.lsabewoners.nl/voorpublicatie-interview-linda-voortman

Wat komt er kijken bij Right to Challenge in de WMO?

In een aantal gemeenten is het Right to Challenge – een van de buurtrechten – opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het najaar van 2015 hebben wij een overzicht gemaakt van de vragen die spelen rondom Right to Challenge in de WMO.

www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2015/12/Wat_komt_er_kijken_bij_de_Right_to_Challenge_WMO.jpg

 

Hou het Lokaal. Het nut van nationale en lokale buurtrechten

Op 15-9-2015 publiceerden we onze laatste versie van het pakket aan buurtrechten en ondersteuningsmaatregelen.

www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2015/09/buurtrechten-positionpaper.pdf

 

Bewoners willen buurtrechten én ondersteuning
Op 9- 4-2015 publiceerden we een nieuwsbericht en een infographic. Actieve bewoners willen buurtrechten en zien ook mogelijkheden ze te gebruiken. Ze hebben daar wél ondersteuning bij nodig. Dit blijkt uit een enquête die het LSA heeft uitgevoerd onder zijn leden.

www.lsabewoners.nl/bewoners-willen-buurtrechten-en-ondersteuning/

 

Visiedocument: Buurtrechten en buurtondersteuning

Op 21-11-2014 publiceerden we het stuk ‘Buurtrechten en Buurtondersteuning’.

www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2014/11/Visiedocument-Buurtrechten-en-Buurtondersteuning.pdf

 

Persbericht: Buurtrechten wat kun je ermee 

Op 24-10-2014 publiceerden we een persbericht om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn van buurtrechten

www.lsabewoners.nl/buurtrechten-wat-kun-je-ermee 

 

Nieuwsbericht: Right to challenge vastgelegd in Rotterdam

Op 12-5-2014 publiceerden we dit nieuwsbericht om bekend te maken dat het Right to challenge vastgelegd is in het coalitieakkoord van Rotterdam.

www.lsabewoners.nl/right-challenge-vastgelegd-rotterdam

 

Persbericht: Burgerrecht om gemeente uit te dagen vastgelegd in wet

Op 25-04-2014 verstuurden we dit persbericht om bekend te maken dat Het recht om de gemeente uit te dagen vastgelegd is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

www.lsabewoners.nl/burgerrecht-om-gemeente-uit-te-dagen-vastgelegd-wet

 

Persbericht:  Actieve bewoners lobbyen voor buurtrechten 

Op 18-02-2014 verstuurden we dit persbericht om bekend te maken dat het LSA een pakket buurtrechten heeft opgesteld.

www.lsabewoners.nl/actieve-bewoners-lobbyen

 

Persbericht LSA: Minister we willen rechten, zeggenschap en geld

Op 23-11-2013 verstuurden wij dit persbericht na de Landelijke Bewonersdag:

www.lsabewoners.nl/minister-we-willen-rechten-zeggenschap-en-geld/

 

Persbericht LSA: Wijkaanpak: tijd voor verandering

Op 30-7-2013 verstuurden we dit persbericht n.a.v. het rapport ‘Werk aan de wijk’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau

www.lsabewoners.nl/wijkaanpak-tijd-voor-verandering/

 

Conferentie 25 jaar aandacht voor wijken

Een verslag van de conferentie die het LSA hield in 2013 waarin we de samenwerking zochten met verschillende partijen om buurtkracht te vergroten. De buurtrechten kwamen ook uitgebreid aan bod.

www.lsabewoners.nl/bijeenkomsten/25-jaar-aandacht/

 

Politiek debat: Zeggenschap in de wijk

Een verslag van het verkiezingsdebat dat we in 2012 hielden. Hoe ver wilden de verschillende politici destijds gaan voor buurtrechten? Toen noemden we het overigens ook wel de buurtwet, daar zijn we van afgestapt.

www.lsabewoners.nl/bijeenkomsten/politiek-debat/

 

Twitterverslag LSA verkiezingsdebat 2012

Wat twittert welke partij over buurtrechten en zeggenschap tijdens ons verkiezingsdebat?

www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2012/09/Tweetverslag-politiek-debat.pdf

 

Aangenomen moties en andere ontwikkelingen

Vooral the right to challenge wordt in veel lokale Wmo-verordeningen opgenomen.  Zie hieronder een pdf met veel doorlinks, met de ontwikkelingen tot eind 2014.

Stand van zaken right to challenge & buurtrechten in het land 

 

 

 

Visies, sites, nota’s, akkoorden en moties

 

 

In augustus 2016 maakte Quinten Lainert in zijn scriptie een juridische verkenning van de toepassing van
het Right tot Challenge uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Het Right to challenge van inspiratie, naar burgerparticipatie tot frustratie?

 

Op 8 januari stuurde minister Plasterk de Agenda Lokale Democratie naar de Tweede Kamer waarin hij onder meer rept over de ontwikkeling van buurtrechten bij verschillende gemeenten en de eventuele mogelijkheden om de buurtrechten nationaal te verankeren.

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2015/01/05/agenda-lokale-democratie.html

 

In oktober 2014 diende Tweede Kamerlid Grace Tanamal de Initiatiefnota ‘Buurtrechten voor iedereen’ in.

www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2014/10/Initiatiefnota-Tanamal-.pdf

 

In juni 2014 is een amendement aangenomen in de Bibliotheekwet 2015 die bewoners het recht geeft om een bibliotheek over te nemen op het moment dat deze moet sluiten. (Kijk op pag. 3)

www.eerstekamer.nl/behandeling/20140610/stemmingsoverzicht_tweede_kamer_2/etc

 

Het coalitieakkoord van Rotterdam 2014-2018 ‘Rotterdam volle kracht vooruit’ waarin het recht om uit te dagen / the right to challenge is vastgelegd.

www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/College%202014-2018/Coalitieakkoord20142018.pdf 

 

Motie van de raadsleden Hoek (GroenLinks), Poorter (PvdA), Paternotte (D66) en Winsemius (PvdA) inzake het nieuwe Amsterdams bestuurlijk stelsel vanaf 2014

Een motie waarin het college opgedragen wordt uit te werken hoe een Amsterdamse variant van het recht om te bouwen, te bieden en uit te dagen er uit zou kunnen zien in de gemeente Amsterdam. Deze motie is aangenomen.

www.lsabewoners.nl/Motie-nieuw-bestuurlijk-stelsel-vanaf-2014-recht-op-bouwen.pdf

 

Naar een vitale samenleving: ‘Het CDA en de maatschappelijke onderneming’

De denktank van het CDA vindt onder meer dat actieve burgers die zelf initiatieven nemen, veel meer ruimte en rechten moeten krijgen.

www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2013/

 

DE DOE-DEMOCRATIE: Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving

In deze nota van het ministerie van BZK worden buurtrechten genoemd als mogelijke stap in de versnellingsagenda naar de doe-democratie.

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/07/09/kabinetsnota-doe-democratie.html 

 

Community rights in Engeland

Meer informatie over buurtrechten en de maatschappelijke bank in Engeland:

mycommunityrights.org.uk/

 

Media-uitingen over Buurtrechten

 

Gebiedscommissie delfshaven pleit voor “right to cooperate”

Gebiedscommissie Delfshaven overhandigt in augustus 2014 gebiedsplan aan wethouder Pex Langenberg (bestuur en organisatie).

www.rotterdam.nl/gebiedscommissiedelfshavenpleitvoorrighttocooperate

 

Inwoners Lelystad willen buurtrechten

LSA-lid Arthur Wennekes heeft buurtrechten op de gemeente-agenda gezet! Op omroep Flevoland zowel een radio- als een televisie-item.

www.omroepflevoland.nl/Nieuws/113389/lelystad-inwoners-lelystad-willen-buurtrechten#

 

‘De discussie over buurtrechten is een belangrijke stap in het nadenken over het loslaten van taken.’

Interview met Henk Cornelissen, LSA, waarin hij vertelt over het nut van buurtrechten.

www.lpb.nl/blog/entry/de-discussie-over-buurtrechten-is-een-belangrijke-stap-in-het-nadenken-over-het-loslaten-van-taken

 

WORKSHOP ‘BUURTRECHTEN VOOR BEWONERS’

Verslag van een workshop Buurtrechten gegeven door het LSA op de LPB-congres 2013

www.lpb.nl/…/workshop-buurtrechten-voor-bewoners‎ 

 

VNG-denktank: “Overheid niet langer extern orgaan boven de samenleving”

Opiniestuk op de kennisbank van platform31

kennisbank.platform31.nl/pages/29335/VNG-denktank-Overheid-niet-langer-extern-orgaan-boven-de-samenleving.html

 

Meer rechten voor actieve burgers

Artikel in dagblad Trouw 4 december 2013 n.a.v. stuk van het rapport ‘Het CDA en de maatschappelijke onderneming’ .

www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3555912/2013/12/04/Meer-rechten-voor-actieve-burgers.dhtml

 

Maar We Doen Het Toch Goed?

Weblog van Amsterdams GroenLinks-raadslid Jan Hoek op 2 december 2013

http://omdehoek.blogspot.nl/

 

Een anonieme blog over buurtrechten

buurtrechten.blogspot.nl/