LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Manifest van de Actieve Wijkbewoners

Met vele honderden bewoners is eind 2011 geschreven aan het Manifest van de Actieve Wijkbewoners. In dit Manifest beschrijven bewoners uit aandachtswijken onder welke voorwaarden zij de sleutelrol in de wijkaanpak op zich willen nemen.

 

Het is vele malen benadrukt dat bewoners nu de sleutelrol in de wijkaanpak krijgen. Maar onder welke voorwaarden kunnen en willen bewoners die rol oppakken? Wat is er nodig om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen? Wat moet er veranderen of juist hetzelfde blijven op het gebied van ruimte, zeggenschap, budget, ondersteuning? Dat hebben we met zijn allen beschreven in het manifest.

 

Ter plekke opgesteld

 

Het manifest werd op de Landelijke Bewonersdag op 10 december 2011 ter plekke opgesteld. De weken voor de conferentie konden bewoners een bijdrage leveren. De 600 deelnemers aan de conferentie bespraken die en vulden de voorwaarden aan. Een redactie onder leiding van publicist Jos van der Lans maakte er ter plekke een manifest van.Op de Landelijke Bewonerdag is het Manifest van de Actieve Wijkbewoners uitgereikt aan de toenmalige minister Piet Hein Donner in de Eusebiuskerk in Arnhem.

 

Voorwaarden

 

In het Manifest van de actieve wijkbewoners staan onder meer deze voorwaarden:

 

  • Bewoners moeten eindelijk serieus genomen worden. Leg de regie echt bij bewoners.
  • Bewoners en vrijwilligers willen geen agenda opgelegd krijgen. Zij moeten zelf beslissen wat er in hun wijk gebeurt.
  • Bewoners moeten meer zelf doen en moeten daarvoor dan ook ruimte krijgen. Geen betutteling meer.
  • Geef bewoners en hun verbanden de macht van het geld. Waarom moet wijkgeld besteed worden via een welzijnsorganisatie?
  • Geef bewoners de sleutel van de buurthuizen, durf over de brug te komen met het overdragen van beheer van een leegstaand pand.

 

Hoe verder?


Het is belangrijk dat dit niet alleen sterke woorden zijn, maar dat er ook iets mee gebeurt. Het is nodig dit manifest lokaal onder de aandacht te brengen, onder meer van gemeenten. Gemeenten krijgen hiermee een duidelijk geschreven document in handen dat ze kan helpen om bewoners niet alleen een papieren, maar een daadwerkelijk hoofdrol te geven in hun eigen wijk. Verschillende bewoners en bewonersorganisaties hebben het Manifest al officieel aangeboden aan hun gemeenten.

 

Hier is het volledige Manifest van de actieve wijkbewoners te vinden.