LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Landelijke Praktijkdagen

Het LSA organiseert een aantal keer per jaar thematische bijeenkomsten voor het hele land. 

 

Landelijke praktijkdagen zijn dagen waarop een actueel thema centraal staat. Er worden presentaties over dit onderwerp gegeven door bewoners, en soms ook door professionals. Op de landelijke praktijkdagen wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop verschillende bewonersgroepen met dezelfde problematiek omgaan, waardoor men van elkaar kan leren. Deze dagen zijn soms open voor iedereen en soms alleen op uitnodiging te bezoeken.