LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Kwaliteitskaart

Bewonersparticipatie; politici hebben het er veel over, en het is een van de speerpunten van het wijkenbeleid. Maar in hoeverre bewoners daadwerkelijk betrokken worden bij het maken van dit beleid, daarover is weinig bekend. Daarom liet het LSA in 2008 en 2009 de inzet van gemeenten in de bevordering van bewonersparticipatie in krachtwijken onderzoeken.

 

Het eerste onderzoek is in 2008 gepresenteerd aan minister Ella Vogelaar. Het tweede onderzoek is op 21 november 2009 gepresenteerd aan minister Van der Laan. De onderzoeken hebben we omgezet in een overzichtelijke kwaliteitskaart.

 

We hebben deze onderzoeken laten doen, omdat wij vinden dat de invloed van bewoners op gebiedsgericht achterstandsbeleid groter moet worden om de effectiviteit van dit beleid te verbeteren. Bewoners van krachtwijken moeten in de komende jaren de kansen krijgen aangereikt die ertoe leiden ze een betere maatschappelijke positie krijgen en in een wijk wonen die niet meer op de lijst van probleemwijken voorkomt.

 

Rapportcijfers

 

Het eerste onderzoek `Aandacht voor bewonersparticipatie`, naar de mate waarin en de wijze waarop gemeenten bewoners hebben laten participeren in de totstandkoming van de wijkactieplannen, is uitgevoerd in 2008. In de grafische weergave van het onderzoek (Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie 2008) werd duidelijk dat veel gemeenten onvoldoende scoorden. Naar aanleiding van het uitbrengen van de Kwaliteitskaart 2008 zei toenmalig minister Vogelaar: “Dit zal gemeenten stimuleren om hoger in de ranking te komen.” Een jaar later konden we concluderen dat dit inderdaad het geval was geweest. Gemeenten hadden veel gedaan om de bewonersparticipatie te bevorderen.

 

De tweede Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie is op de Landelijke Bewonersdag 2009 uitgereikt aan minister Van der Laan en de winnende gemeente. Uit de Kwaliteitskaart blijkt dat de mogelijkheden die gemeenten bewoners bieden om te participeren sterk is verbeterd sinds 2008. De Tilburgse school voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg heeft dit keer in opdracht van het LSA onderzoek gedaan naar de manier waarop de bewonersparticipatie in de uitvoering van de wijkactieplannen is georganiseerd. Er is onderzocht of en hoe hen de mogelijkheid wordt geboden om te participeren. Het LSA heeft ook dit onderzoek in een overzichtelijke Kwaliteitskaart laten omzetten: Kwaliteitskaart Bewonersparticipatie 2009. Het gemiddelde cijfer is sterk omhoog gegaan. Ook in de grote steden is een inhaalslag gemaakt, steden als Den Haag en Amsterdam scoren beduidend hoger dan in 2008. Toch is er nog een aantal wijken waar verbeteringen absoluut noodzakelijk zijn, vooral in Utrecht en Rotterdam.

 

  • U kunt hier het eerste onderzoek downloaden: Aandacht voor bewonersparticipatie.
  • U kunt hier het laatste onderzoek downloaden: Nogmaals aandacht voor bewonersparticipatie.
  • Hier vindt u het nieuwsbericht en de rapportcijfers.