LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Kan wél

Kan wél! was een project van het LSA waarin wijkbewoners werden uitgedaagd met ideeën te komen om het leefklimaat in hun wijk te verbeteren. Het project liep van 2006 tot 2014 .

 

Projectbeschrijving:

Het project Kan wél! daagt bewoners uit met ideeën te komen om hun wijk leuker en leefbaarder te maken. Het LSA heeft het initiatief voor het project Kan wél! genomen in navolging van het succesvolle Engelse project Can Do. Het idee is simpel, met gerichte campagnes sporen buurtcoaches van Kan wél! bewoners met ideeën op. Samen met deze buurtcoach gaan ze hun eigen idee vormgeven en uitvoeren. Eventueel benodigd geld hiervoor komt van de plaatselijke woningcorporatie(s) en/of gemeenten.

 

Uniek

 

Dit traject klinkt wellicht bekend, maar Kan wél! is toch wezenlijk anders dan de ‘geëigende’ weg. Bewoners voeren zélf hun idee uit en blijven eigenaar van het project. De directe samenwerking tussen bewoners (idee en uitvoering), corporaties en gemeenten (financiering idee), LSA (ondersteuning bewoners) en de sponsors (Aedes vereniging van woningcorporaties en het ministerie) is uniek in Nederland.

 

Can Do

 

Door projecten van Kan wél! wordt de band tussen bewoners onderling en tussen bewoners en corporaties aanzienlijk versterkt. Het concept is zogezegd niet nieuw, in Engeland wordt al jaren via de Can Do-methode gewerkt en hier is gebleken dat het leefklimaat in de wijken aantoonbaar en duurzaam verbetert. In Nederland is het project ook zeer succesvol. Kijk op de site van Kan wél! naar de inspirerende projecten die gelopen hebben.

 

Filmpje