En nu een stap verder!

 • Op vrijdag 19 september houdt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) de bijeenkomst ‘En nu een stap verder’ in Dudok, Den Haag. Op deze dag gaan Tweede Kamerleden en actieve bewoners op zoek naar concrete samenwerking. De rollen van burgers, overheid en instituties zijn veranderd en gaan nog meer veranderen. Bij deze nieuwe rollen horen nieuwe afspraken.  

  Actieve bewoners die initiatief en verantwoordelijkheid nemen, komen vaak obstakels en knelpunten tegen. Er zijn veel plichten, maar weinig rechten. De overheid wil graag een participatiemaatschappij, maar vindt het lastig om bewoners te vertrouwen en ‘los te laten’. Maar het is niet mogelijk om én de touwtjes in handen houden én bewoners coproducent van beleid en diensten te laten zijn, of zelfs eigenaar van publieke taken en verantwoordelijkheden.

  Op 19 september kijken we wat Tweede Kamerleden hierin voor actieve bewoners kunnen betekenen. Kan bijvoorbeeld  het recht om uit te dagen (dat mede dankzij een sterke lobby van bewoners binnen de nieuwe WMO is opgenomen en ervoor zorgt dat bewonersgroepen betaalde zorg kunnen gaan leveren binnen hun gemeente) ook binnen andere wetten of regelingen worden opgenomen? En kan er bij maatschappelijke aanbestedingsprocedures meer rekening gehouden worden met de aard en de schaalgrootte van vrijwilligersorganisaties?

  Waar zit de overheid actieve bewoners, en daarmee de doe-democratie, in de weg en wat kunnen Kamerleden hieraan doen? De thema’s waarover we met elkaar in gesprek gaan, zijn: Buurtrechten, Regelgeving vrijwilligers, Zorg in de wijk en Veilige wijken.

  Programma

  Op basis van het rapport ‘Loslaten in vertrouwen’ geeft voorzitter van de Raad van openbaar bestuur Jacques Wallage zijn visie op het vraagstuk. Kamerleden en wijkbewoners gaan vervolgens samen aan de slag met de zoektocht naar een betere samenwerking. Daarna volgen gesprekken in thematische groepen (Buurtrechten, Regelgeving vrijwilligers, Zorg in de wijk en Veilige wijken), waarna bewoners kunnen speeddaten met Kamerleden én de gebouwen van het Binnenhof bekijken via een rondleiding.

  Van Merel MorreAanwezige Kamerleden

  Anoushka Schut-Welkzijn (VVD), Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD), Agnes Wolbert (PvdA), Linda Voortman (GL), Eddy van Hijum (CDA),  Tanja Jadnanansing (PvdA), Remco Dijkstra (VVD), Tunahan Kuzu (PvdA), Carla Dik-Faber (CU) en Grace Tanamal (PvdA).

  Praktische info

  Datum: vrijdag 19 september van 10:00 tot 14:00 uur (aansluitend optioneel rondleiding Binnenhof)
  Locatie: Dudok, Hofweg 1-a, 2511 AA Den Haag
  Deelnemersbijdrage: 15 euro, inclusief catering
  Genodigden: wijkbewoners en leden van de Tweede Kamer
  Aanmelden: niet meer mogelijk. Maximaal aantal deelnemers is bereikt.

 • Meer van onze leden

  Stichting Het Schermereiland

  Stichting Het Schermereiland

  Stichting Het Schermereiland is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers vormen de smeerolie van de samenleving. ...

  Lees meer >
  Bewonersraad Rochdale

  Bewonersraad Rochdale

  • Amsterdam

  De vereniging ‘Bewonersraad Rochdale’ is het hoogste adviesorgaan van de bewoners bij de Raad van Bestuur van ...

  Lees meer >
  Wijkplatform Brukske

  Wijkplatform Brukske

  • Venray

  Het Wijkplatform is een stichting die bestaat uit een vaste kern van betrokken bewoners uit de wijk Brukske.  Het ...

  Lees meer >