LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Tour langs bewonerszorginitiatieven

Op vrijdag 9 juni organiseert LSA een bustoer langs bewonerszorginitiatieven. Ben je ook nieuwsgierig naar hoe initiatiefnemers hun ideeën over zorg voor elkaar uitgewerkt hebben? Tour mee!

 

zorgBurenhulp, een ouderensoos en buurtassistenten. Het zijn allemaal mooie voorbeelden van hoe je als wijkbewoners zorg voor elkaar kan organiseren in je wijk. Bewonerszorg is steeds vanzelfsprekender maar gaat niet vanzelf. Er  zijn veel vragen over afstemming, organisatie, financiering en samenwerking. Hoe daar in de praktijk vorm aan wordt gegeven gaan we met elkaar ontdekken tijdens deze tour langs bewonerszorginitiatieven.

 

Ben je ook nieuwsgierig naar hoe andere initiatiefnemers hun ideeën over zorg voor elkaar uitgewerkt hebben? We nemen een kijkje in de keuken en vragen ze de hemd van het lijf. Hoe brengen ze vraag en aanbod goed bij elkaar? Hoe organiseer je burenhulp voor elkaar? Hoe zorgen ze voor voldoende vrijwilligers? Hoe werken ze samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties in de buurt?

 

Programma

We stappen in de bus en gaan op weg langs interessante en innovatieve initiatieven in Deventer, Apeldoorn en LSA on tourWageningen. In de bus benutten we onze tijd ook goed. We geven een landelijk beeld van bewonerszorginitiatieven, we benutten het kapitaal in de bus en bespreken met elkaar successen en valkuilen. We starten en eindigen in Deventer. Klik hier voor het hele programma!

 

Initiatieven in de tour

 

Zuid Doet Samen
Buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid organiseert sinds ruim twee jaar het project Zuid Doet Samen. Met dit project helpt de buurtcoöperatie bewoners bij het opvangen van de gevolgen van de veranderingen in de zorg. Buurtassistenten halen van deur tot deur hulpvragen op bij inwoners van de wijk. Deze buurtassistenten leggen verbindingen met andere inwoners die hulp kunnen bieden, en ook met zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast organiseren ze ontmoeting en activiteiten voor verschillende doelgroepen. www.zuiddoetsamen.nl

 

Wij(k) voor elkaar
Wij(k) voor elkaar is een initiatief van Sportvereniging Helios in Colmschate-Zuid in Deventer. Het project Wijk voor Elkaar helpt mensen om weer mee te doen in de maatschappij door te  verbinden vanuit het idee van ‘voorliggende zorg’. Het clubgebouw is voor meer dan sport alleen, er is ook dagbesteding, kinderopvang, sporten met dementerenden,  ontmoeting en werk. Ze werken samen met informele zorgnetwerken, zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen. Bekijk alvast dit filmpje.

 

Thuis
Bij Thuis Wageningen zijn delen, verbinden en ondernemen kernbegrippen. Via de open huiskamer kan iedereen binnenlopen voor advies, gezelligheid of een kop koffie. Elkaar ontmoeten en verder helpen staat centraal of het nu is via een taalcafé of een spelletjesavond. Daarnaast ontwikkelde ze een ‘spoor naar huis’: een wandeltocht geschikt voor ouderen met beginnende dementie, en  ‘stappen met strippen’: een strippenkaart die mensen een uitweg uit eenzaamheid biedt. www.thuiswageningen.nl

 

De Nieuwe Jutter
De Nieuwe Jutter is een buurthuis in zelfbeheer van bewoners, voor en door de Rivierenwijk in Utrecht. Ze werken aan een buurt waar je niet bang hoeft te zijn om oud te worden. Dat is geen ‘zorg’, maar ‘samenleven’. Zo organiseren ze dagbesteding voor ouderen; de ouderensoos. De ouderen worden met inzet van buurtbewoners een warme huiskamer, gezelligheid en bezigheid geboden. De ouderensoos werkt volgens het principe ‘zo lang mogelijk zo gewoon mogelijk binnen het vertrouwde verband’. In je eigen buurt blijven wonen, met de mensen die je vaak al tientallen jaren kent. www.denieuwejutter.nl

 

Praktische informatie

Datum: vrijdag 9 juni

Tijd: 10:00 – 16:30

Opstapplaats: Deventer

Uitstapplaats: Deventer

Kosten: 15 euro voor bewoners, 50 euro voor beroepskrachten, LSA-netwerkleden betalen 7,50 en kernleden gaan gratis.

Meer weten over lidmaatschap?

 

Aanmelden bustour bewonerszorginitiatieven

Vul alsjeblieft per aanmelding dit formulier in. Dus elke deelnemer een eigen formulier. Hartelijk dank!