Agenda Burgerschap komt in mei

 • Op 6 maart gingen minister Spies en leden van de Kamercommissie Wijkenaanpak in debat over de wijkenaanpak. Afgesproken is onder meer: niet te stoppen met de wijkaanpak en eindelijk met de Agenda Burgerschap te komen. 

  In de Agenda Burgerschap zal er veel aandacht zijn voor de faciliterende rol die professionals zouden moeten hebben bij burgerparticipatie. De minister heeft aangegeven met het LSA te spreken op 22 maart zodat het LSA dan zijn visie kan geven op de rol van de burgers in het wijkenbeleid.

  Voor het grootste deel staat deze visie beschreven in Manifest van Actieve Wijkbewoners. Het manifest dat honderden bewoners op en voorafgaand de Landelijke Bewonersdag hebben gemaakt. Destijds beloofde toenmalig minister Donner al dat er op elk punt van het manifest wordt teruggekomen in de Agenda Burgerschap. Minister Spies sprak nu af in mei met deze agenda te komen.

  Tijdens het debat werd verder afgesproken dat er meer mogelijkheden moeten komen om particuliere huiseigenaren aan te pakken die hun bezit verwaarlozen, denk hierbij met name aan huisjesmelkers.

  De minister heeft toegezegd nog voor de zomer te komen met een evaluatie van de Rotterdamwet, oftewel de veel bekritiseerde Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Ook zegde de minister toe voorstellen te leveren voor een Rotterdamwet 2.0.

 • Meer van onze leden

  Stichting Het Schermereiland

  Stichting Het Schermereiland

  Stichting Het Schermereiland is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers vormen de smeerolie van de samenleving. ...

  Lees meer >
  Bewonersraad Rochdale

  Bewonersraad Rochdale

  • Amsterdam

  De vereniging ‘Bewonersraad Rochdale’ is het hoogste adviesorgaan van de bewoners bij de Raad van Bestuur van ...

  Lees meer >
  Wijkplatform Brukske

  Wijkplatform Brukske

  • Venray

  Het Wijkplatform is een stichting die bestaat uit een vaste kern van betrokken bewoners uit de wijk Brukske.  Het ...

  Lees meer >