LSA is voor en van actieve bewoners
Bel ons: +31(0) 30 231 75 11

Debat en interviews met Kamerleden

Hoe denken politici over de positie van actieve bewoners, hun rechten en hun wijken? Om daar achter te komen, organiseren we niet alleen een politiek debat op 17 februari, maar publiceren we de komende weken ook interviews met de deelnemende (kandidaat) Kamerleden.

 

Bijna alle politieke partijen doen mee aan ons Politiek debat: Maak je punt.  Carla Dik-Faber van de ChristenUnie trapt de interviewserie af. Zij vertelt dat zij een overheid wil die niet bang is, dat ze gelooft in de kracht van preventie en dat er meer rechten voor bewoners vastgelegd moeten worden. Lees verder.

 

We interviewden ook Nicole Temmink van de SP. Zij wil meer wijkagenten, meer zeggenschap, meer aandacht en geld voor wijken, maar geen extra vastgelegde buurtrechten. Lees  “Mensen in aandachtswijken worden aan hun lot overgelaten”

 We spraken met Corrie van Brenk van 50PLUS. Zij spoort bewoners aan om gehoord te worden en zelf in actie te komen voor veilige en gezonde wijken. Lees “Het breder trekken van Right to Challenge is geen overbodige luxe.”

 

Grace Tanamal van de PvdA wil dat buurtgestuurd politiewerk de norm wordt, dat bewonersinitiatieven beter gefaciliteerd worden door de gemeenten en toch geen extra vastgelegde buurtrechten. Lees “Wat er in wijken moet gebeuren, is niet aan Den Haag”

 

Namens de Piratenpartij spraken we Matthijs Pontier. Hij wil meer focus op wijkagenten, vindt dat Right to Challenge op elk domein mogelijk is en staat voor een bottom-up samenleving. Lees “Het wegbezuinigen van wijkhuizen is schandalig”

Barbara Gardeniers van CDA is enthousiast over het Right to challenge en benadrukt de enorme kracht die er in de samenleving is. Lees “Politiek en overheid moeten vooral vertrouwen geven aan maatschappelijke initiatieven”

Linda Voortman van GroenLinks vertelt hoe zij meer zeggenschap wil organiseren voor bewoners. “Meer zeggenschap zorgt voor meer betrokkenheid.” Lees “Right to challenge is op veel meer gebieden mogelijk”

Chantal Klaver van Geen Peil ziet het liefst wijken waarin bewoners met de gemeente een verdienmodel zoeken om toekomstplannen te realiseren  en waar bewoners niet afhankelijk zijn van de door verkiezingen steeds veranderende landelijke politiek. Lees “De wijk is en blijft van bewoners”

We spraken ook met Arthur Legger van het Forum voor Democratie. Hij wil meer zeggenschap op wijkniveau, meer transparantie in het openbaar bestuur en lokaal geldstromen vrijmaken voor de wijk. Lees “We hebben juist meer democratie en minder politiek nodig”

Dilan Yesilgoz van de VVD pleit voor een vertrouwensband en korte lijnen tussen bewoners en politie. Ze roept actieve bewoners op zich te bemoeien met de politiek en samen te kijken naar oplossingen voor problemen. Lees “We moeten de bestaande rechten beter uitwerken”

 

Geen reactie mogelijk.