25 jaar aandacht voor wijken

 • Het LSA bestaat 25 jaar. Het hele jaar staan onze bijeenkomsten in het teken van dit jubileum. Op 26 juni houden we de besloten conferentie ’25 jaar aandacht voor wijken’ waar we sleutelfiguren uit maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven, bewonersgroepen en de (lokale) overheid bij elkaar roepen.  

  De urgentie is groot om nu samen afspraken te maken. Het momentum is daar: 2013 is een jaar van verandering.  Economisch, maatschappelijk en politiek is Nederland in beweging. Daar hebben alle burgers vanzelfsprekend veel mee te maken. De mensen hebben minder te besteden, de aandachtswijken krijgen minder aandacht, de overheid heeft minder geld en burgers krijgen meer verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving.

  Kansen nemen

  Veel burgers nemen hun kansen. Wijkhuizen blijven open in zelfbeheer, zorgcoöperaties worden opgezet en bewoners nemen speeltuinen en zwembaden over van de gemeente. Bij deze nieuwe rol horen nieuwe regels en afspraken die bedongen moeten worden. We willen tijdens de conferentie bespreken waar de moeilijkheden en waar de oplossingen liggen.

  Beweging van onderop

  Waar liggen kansen om aan te sluiten bij de beweging van onderop? Erkent iedereen de minder formeel georganiseerde bewoner als gelijkwaardige gesprekspartner? Er zullen kopstukken uitgenodigd worden op verschillende thema’s.  Minister Blok zal deelnemen aan de conferentie en we hebben minister Plasterk ook uitgenodigd.

  Landelijke Bewonersdag

  Natuurlijk willen we het jubileumjaar ook heel graag met veel bewoners confereren op de Landelijke Bewonersdag 2013! En die zal er ook komen. Op deze website zullen we bekend maken waar en wanneer, want op dit moment is dat nog niet rond. We zullen alle input die we ophalen op 26 juni meenemen en met onze eigen achterban verder discussiëren en zoeken naar mogelijkheden om de burgerkracht-beweging op alle manieren sterk en slagvaardig te houden.

 • Meer van onze leden

  Stichting Het Schermereiland

  Stichting Het Schermereiland

  Stichting Het Schermereiland is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers vormen de smeerolie van de samenleving. ...

  Lees meer >
  Bewonersraad Rochdale

  Bewonersraad Rochdale

  • Amsterdam

  De vereniging ‘Bewonersraad Rochdale’ is het hoogste adviesorgaan van de bewoners bij de Raad van Bestuur van ...

  Lees meer >
  Wijkplatform Brukske

  Wijkplatform Brukske

  • Venray

  Het Wijkplatform is een stichting die bestaat uit een vaste kern van betrokken bewoners uit de wijk Brukske.  Het ...

  Lees meer >